อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

MEA เสริมประสิทธิภาพงานแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

MEA บูรณาการด้านงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อเสริมประสิทธิภาพงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องให้มีความรวดเร็ว และปลอดภัยโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 11.03 น.


นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA  เป็นประธานขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกันด้านงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตเข้าร่วม เพื่อเสริมประสิทธิภาพงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องให้มีความรวดเร็ว และปลอดภัยโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานดูแลด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) MEA จึงได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ด้านระบบไฟฟ้า โดยมีการลงพื้นที่บำรุงรักษาระบบจำหน่าย ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรองผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ MEA มีโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นไฟฟ้าใต้ดิน และดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินการโครงการเพิ่มเส้นทางการจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายไฟฟ้าแรงสูงรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าในย่านธุรกิจสำคัญใจกลางเมืองที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับระบบจำหน่ายไฟฟ้าลดความเสี่ยงทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นกับสายไฟฟ้าแรงสูงบนพื้นดิน เช่น อุบัติเหตุ ตลอดจนลดผลกระทบจากพายุฝนตามช่วงฤดูกาล ตลอดจนมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองในสถานที่สำคัญอีกด้วย
 


ในด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าของ MEA ได้ใช้เทคโนโลยีควบคุมระบบไฟฟ้า SCADA และระบบ DMS นำมาใช้เพื่อสั่งการจ่ายไฟ อัตโนมัติ จะช่วยในการบริหารจัดการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลและการทำงานของระบบควบคุมแรงดัน เพื่อให้การจ่ายกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมกันนี้ยังมีระบบการทำงานภาคสนาม FFM (Field Force Management) ทำให้สามารถแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องผ่าน MEA Smart Life Application ที่สามารถถ่ายภาพ แจ้งพิกัดแผนที่ได้ทันที พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของ MEA มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line@ : @meathailand, Twitter : @mea_news, หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทุกเขต และ MEA Call Center 1130 อีกทั้งแจ้งผ่าน MEA Smart Life ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 13