อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

กาฬสินธุ์รณรงค์ฉีดวัคซีนมอบเสื้อเกราะให้กำลังใจอสม.สู้ภัยโควิด-19

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะร่วมกับสาธารณสุขอำเภอร่องคำ และผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์  เดินสายอบรมพัฒนาศักยภาพและรณรงค์ อสม อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 13.49 น.


ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านเหล่าค้อ ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ และรณรงค์ อสม.เข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโควิด-19 พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ของคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีนายเดชา วรสาร สาธารณสุขอำเภอร่องคำ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านเหล่าค้อ ประธานชมรม อสม. และ อสม.ให้การต้อนรับและร่วมงาน ทั้งนี้ ยังได้มีการมอบเสื้อสามารถสู้โควิด-19 เพื่อให้กำลังใจแก่ อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าอีกด้วยนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์และจังหวัดต่างๆมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ทั้งรายบุคคล และกลุ่มก้อน จึงเป็นประเด็นที่ทุกคน ทุกฝ่าย ต้องเพิ่มความระมัดระวัง และร่วมกันป้องกันให้ตนเองและบุคคลในชุมชน โดยเฉพาะ อสม. ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้า ที่สัมผัสใกล้ชิดและมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อ เนื่องจากต้องคอยติดตาม กำกับดูแลชาวบ้าน ในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่เคลื่อนย้ายเข้ามาในชุมชน ทั้งนี้ เพราะตรวจคัดกรอง ป้องกันการได้รับเชื้อโควิด-19

ด้านนายเดชา วรสาร สาธารณสุขอำเภอร่องคำ กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มมีการแร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฝ่ายสาธารณสุขได้ร่วมกับฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ท้องที่ จัดทีมทหารเสือ เฝ้าระวัง ป้องกัน อย่างใกล้ชิดและเคร่งครัดตลอดมา โดยดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T-A  ซึ่งมีกำลังสำคัญหลักอย่าง อสม.คอยกำกับติดตามบุคคลเข้าออกภายในพื้นที่ตลอดเวลา ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง คือไม่ประมาท การ์ดไม่ตก โดยมีการคัดกรอง ตรวจสอบประวัติทุกราย รวมทั้งการปฏิบัติตนตามาตรการสังคม สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ โดยปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้พื้นที่ อ.ร่องคำ ยังเป็นพื้นที่สีขาว ปลอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มาจนถึงปัจจุบัน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 6