อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อบจ.พิษณุโลก ช่วยเหลือเกษตรกรขาดแคลนน้ำ พื้นที่ อ.พรหมพิราม

อบจ.พิษณุโลก ช่วยเหลือเกษตรกรขาดแคลนน้ำ พื้นที่ อ.พรหมพิราม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ผันลงสู่คลองตาล เข้าพื้นที่ทำนา รวม 2,000 ไร่ ฟื้นวิกฤติแล้ง จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 14.48 น.

ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายก อบจ.พิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ติดตามและประสานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านคลองตาล ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายพิพัฒน์พงศ์ ทองสุก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านคลองตาล เพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่องสำหรับเครื่องสูบน้ำ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักชลประทานที่ 3 ให้นำมาติดตั้งเพื่อช่วยสูบน้ำเข้าพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร และได้รับความร่วมมือของราษฎรหมู่ที่ 8, 10 บ้านคลองตาล ตำบลหนองแขม กว่า 30 คน ที่พร้อมใจกันมาช่วยเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมทั้งยังได้นำรถแบ๊กโฮขนาดเล็ก และรถไถนามาปรับเกรดพื้นที่บริเวณจุดที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 จุดโดยจุดแรก คือ บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เพื่อสูบน้ำลงสู่คลองตาล ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และจุดที่สอง บริเวณคลองตาลไปยังคลองส่งน้ำ เพื่อผันน้ำไปให้พื้นที่นาข้าวของเกษตรกรทั้งสองหมู่บ้าน ซึ่งมีระยะทางใกล้เคียงกัน หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกนาข้าวของเกษตรกรที่มีอายุได้ประมาณ 15-20 วัน รวมพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ ได้มีน้ำมาหล่อเลี้ยงแช่ต้นข้าวให้รอดพ้นจากสถานการณ์แล้งครั้งนี้ได้ ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น