อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ใครดวงเฮง...รีบตรวจรายชื่อ รับรางวัลงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

พ่อเมืองขุนแผน มอบโชครางวัลงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และบัตรเข้าชมการแสดงยุทธหัตถี ใครโชคดี รีบตรวจรายชื่อไปรับรางวัล หมดเขต 31 สิงหาคม 2564 จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 15.29 น.

ที่หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ นางนภัสสร สุวรรณประทีป ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จับหางบัตรผ่าน และเข้าชมการแสดงยุทธหัตถี งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ประจำปี 2564 จำนวน 36 รางวัล ชิงโชครางวัลมูลค่า 900,000 บาท ซึ่งปีนี้งดจัดงาน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แต่สามารถนำบัตรเก็บไปใช้ในปีหน้าได้สำหรับรางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 200,000 บาท 2 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 075654 คุณอำนวย หอมลออ และ 061162 คุณเดือนฉาย สุวรรณศรี รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 4 รางวัลได้แก่ หมายเลข 097139และ 097140 บจก.พีวีเอส อินเตอร์เทรด, 037734 คุณรรเจิด แก้ววิชิต, 698 คุณสมทบ ปานสุวรรณ รางวัลที่ 3 ทองคำมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ 053524 คุณเรณู พลเสน, 109213 คุณณรงค์ กองจำปา, 008919 คุณพิพัฒพล ไพสิฐพชรกุล, 035549 คุณศุภัช พลายระหาร, 003693 คุณสมหมาย เกิดสมบูรณ์, 037456 คุณปิยะรัตน์ สวัสดิ์ศรี, 037145 คุณนงนุช ศรีบัวทอง, 053412 คุณประทีป ธรรมธนากูล, 073649 คุณนิมิต แย้มวงษ์ และ 012526 คุณกฤษณ์ หม่อมหมื่นทองส่วนรางวัลที่ 4 ทองคำมูลค่า 5,000 บาท 20 รางวัล ได้แก่ 050154 คุณอมร คูประดิษฐพันธุ์, 047827 คุณควินัย สารสุวรรณ, 097904 คุณอรพินธ์ แช่มช้อย, 111643 คุณคณาพร บุญธรรม, 054822 คุณกฤษฎา รัตนชาติชัย, 001257 คุณชัยชนะ แสงสว่าง, 031978 คุณสนธยา กาฬภักดี, 107035 คุณมะลิ ดีเสมอ, 031802 คุณเอกมล ตันติพงศ์อาภา, 104942 คุณสุจินต์ กลิ่นมรุฑา, 117326 คุณหฤดี จีนก๊ก, 127552 คุณจุฑารุจ ปาละวงษ์, 038520 คุณถวิลศักดิ์ วงศ์ไพบูลย์, 098207 คุณอันชัน เอี่ยมเมือง, 095817 คุณวินัย วนกิจสัมพันธ์, 058511 คุณทิพมาศ บุญรอด, 102995 คุณชาญชัย สังฆเวช, 000680 คุณมนู วงศ์ทับแก้ว, 044070 คุณกัญฌิกา ชัยศักดิ์, 011180 คุณธนิยา คำหอมกุล หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ถูกรางวัลได้ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการปกครองจังหวัด และสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีหรือ www.Suphanburi.go.th ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 4 หมดเขตรับรางวัลวันที่ 31 สิงหาคม 2564.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น