อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมหนุนวัคซีนโควิด-19 ให้ ครู บุคลากรการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมหนุนวัคซีนโควิด-19 ให้ ครู บุคลากรการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ เผยมีงบประมาณเพียงพอ จัดซื้อซิโนฟาร์ม สั่งจองจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปแล้ว พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.29 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ เข้ายื่นหนังสือต่อ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียงมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ และบุคลากรทางการศึกษายังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จึงมีความประสงค์ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นบุคลากรด่านหน้าอีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564นายสุรพล กล่าวว่า ได้ทราบข่าวว่า อบจ.สุพรรณบุรี จะจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม มาฉีดให้กับชาวสุพรรณบุรี จึงอยากขอความอนุเคราะห์จาก อบจ.สุพรรณบุรี ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ตนเองมีความเชื่อมั่นและตั้งใจอยากจะฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สั่งจองไปแล้วนายบุญชู นายก อบจ.สุพรรณบุรี ยืนยันว่า ทาง อบจ.สุพรรณบุรี มีงบประมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนจัดหาวัคซีน เพื่อฉีดให้กับประชาชนในจังหวัด อยู่แล้ว ขั้นตอนอยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจจำนวนประชากร และการสั่งจองวัคซีน ซึ่งการจัดสรรวัคซีน จะปรึกษาหารือกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี และสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 3