อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อัยการ สคช.จันทบุรี มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน จ.จันทบุรี

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี (สคช.) จ.จันทบุรี มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.


นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการ​จังหวัดจันทบุรี​ รับมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี (สคช.) จ.จันทบุรี นำโดย นายทรงศักดิ์ นาควิจิตร์ อัยการ สคช. จ.จันทบุรี พร้อมด้วยนายขวัญไพร จันทนา อัยการจังหวัดจันทบุรี นายไพรวัลย์ เพ็งพา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี นายบรรพต จันทรธาดา ที่ปรึกษา​สำนักงานอัยการ​จังหวัดพัทยา​ และนักธุรกิจ​จากเมืองพัทยา โดยสิ่งของที่นำมามอบประกอบด้วย หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น  โดยผู้ว่าฯจันทบุรี​ จะนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจะนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องประชาชนที่เข้ารับการรักษาทั้งในรพ.สังกัด รพ.สนาม

นอกจากการช่วยเหลือสิ่งของแล้ว สคช. จ.จันทบุรี​ ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการ และการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย โดยเป็นการบริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าธรรมเนียม​ในชั้นศาลที่ต้องเสียตามกฎหมาย​ ซึ่ง​เป็นการลดค่าใช้จ่าย​ให้แก่ประชาชน​ เช่น จัดหาทนายอาสา, จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แก่ประชาชน​ เป็นต้น

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 18