อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลทับมา ฝึกอาชีพให้กลุ่มสตรี

เทศบาลตำบลทับมา ฝึกอาชีพให้กลุ่มสตรี สอนทำหมอนหลอด จากหลอดดูดน้ำดื่มที่ทิ้งแล้ว มารีไซเคิล และสอนทำผ้าร่มสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ภายใต้โครงการสตรีทับมายุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.07 น.

ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอาชีพการทำหมอนหลอด และผ้าร่มเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง แก่กลุ่มสตรีในพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการสตรีทับมายุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มี นางสาวปรานี จิตติรบำรุง ประธานคณะกรรมการสตรีตำบลทับมา นำกลุ่มสตรีร่วมฝึกอาชีพ โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน ระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย.นี้โดยมีการนำหลอดดูดน้ำดื่มที่ไม่ได้ใช้แล้วมารีไซเคิล โดยการล้างน้ำให้สะอาดมาทำเป็นใส้ในของหมอน และการนำผ้าร่มที่ไม่ได้ใช้แล้วเช่นกัน มาทำเป็นเปลผ้าใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่องแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม กับชีวิตความเป็นอยู่ที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทางเลือกในการเลือกใช้สิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนายประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า เทศบาลตำบลทับมา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงใช้พลังสตรีตำบลทับมา ขับเคลื่อน โดยจัดทำโครงการสตรีทับมายุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน และปลูกฝังให้ทุกคนมีจิตสำนึก ตระหนักในการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งยังให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถนำแนวคิดไปสร้างเป็นนวัตกรรมเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สตรีอื่นๆ ภายในชุมชนได้ต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 39