อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

"รมว.ตรีนุช"นำทีมลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการศึกษาจ.เชียงใหม่

​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงพื้นที่กับกรมอนามัย เยี่ยมและให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ จ.เชียงใหม่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สราวุฒิ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) มีนโยบายให้ศูนย์อนามัยทุกแห่ง เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้เริ่มให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนแล้วจำนวนกว่า 3,000 คน ในจำนวนนี้ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จำนวน 331 คน สำหรับวันนี้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ครูและบุคลากร ทางการศึกษา รวมทั้งพนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พนักงานบริษัท AIS จำนวนรวมกว่า 450 คน โดยจัดสรรให้กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุก่อนเป็นลำดับแรก และจะเร่งรัดการฉีดวัคซีนดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป


​“ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับบริการฉีดวัคซีนแล้ว ยังต้องเฝ้าระวังและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง โรคโควิด-19 โดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A คือ D : Distancing เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M : Mask wearing สวมหน้ากากตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึง เพียงพอ T : Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย T : Testing COVID-19 ตรวจเชื้อ โควิด-19 และ A : Application Thaichana ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ/หมอชนะ” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว
ทางด้าน แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนแต่ละจุดจะมีการคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการฉีดวัคซีน 7 ขั้นตอนดังนี้ 1) นำบัตรประชาชนยื่นจุดลงทะเบียนเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 2) ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต หากตรวจพบมีความผิดปกติจะถูกกันออกไปเพื่อให้รักษาก่อน แต่ถ้าผ่านจะได้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 3) คัดกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน และลงนามในใบยินยอมการ ฉีดวัคซีน 4) ยั่งรอฉีดวัคซีนต่อคิวแบบรักษาระยะห่าง (Social Distancing) 5) รับการฉีดวัคซีน 6) หลังฉีดวัคซีนแล้วให้นั่งพัก 30 นาที เจ้าหน้าที่จะยืนยันการฉีดเข้าระบบคอมพิวเตอร์ นั่งพักรอสังเกตอาการจนครบ 30 นาที โดยมีห้องปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมดูแล และต้องสแกน Line OA “หมอพร้อม” เพื่อใช้ติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีนครบ 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน และรอรับการแจ้งเตือนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และ 7) จุดตรวจสอบก่อนกลับบ้าน เจ้าหน้าที่สอบถามอาการ ให้คำแนะนำ ตรวจสอบวัน เวลานัดหมาย และการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น