อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

"ไทรโยค"จัดงานทุเรียนทองผาภูมิ และผลไม้จังหวัดกาญจนบุรี

พลาดต้องรอปีหน้า จังหวัดกาญจนบุรีจัดงานผ่อนใจคลายวิตกยุคโควิด แบบ Social Distancing บุฟเฟ่ต์ทุเรียนทองผาภูมิ เกรดพรีเมียมจากสวนระดับท็อปเทน ดีกรีแชมป์ ลูกละหมื่นบาท ศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 11.26 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนไทรโยค รีสอร์ท ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นายผกายเนติ์ เล่งอี้ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี นายมนตรี เชื้อใจ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้ช่วยรองอธิการบดี นายสาธิต ยอดดำเนิน ประธานเครือข่ายธุรกิจ BIZ CLUB นางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กาญจนบุรี นายเอกฉัตร สุนทรหัทยา ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าของสวนไทรโยค รีสอร์ท ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “ทุเรียนทองผาภูมิและผลไม้ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1”นายผกายเนติ์ เล่งอี้ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดกาญจนบุรี เห็นว่ากาญจนบุรี มีการปลูกผลไม้หลากหลาย และมีรสชาติอร่อย เนื่องจากสภาพอากาศ และสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออำนวย ส่งผลให้ผลไม้โดยเฉพาะทุเรียน มีรสชาติและเนื้อของผล มีลักษณะเฉพาะตัว คือมีรสชาติไม่หวานจัด มีรสมันนำ กลิ่นไม่ฉุน เส้นใยน้อย และเนื้อเหมือนครีม จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างแบรนด์ “ทุเรียนทองผาภูมิ” ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ และผลักดันเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียน เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) หรือทุเรียน GI ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างความต้องการทุเรียนมากขึ้น เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว และบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี จัดงาน “ทุเรียนทองผาภูมิและผลไม้จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่1” ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2564 ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมี คุณเอกฉัตร สุนทรหัทยา ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี (YEC) และเป็นเจ้าของสวนไทรโยค รีสอร์ท เป็นเจ้าภาพหลักของการจัดงานในครั้งนี้ทางด้านนายมนตรี เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า พื้นที่ปลูกทุเรียนทองผาภูมิส่วนใหญ่ อยู่ในอำเภอทองผาภูมิ ไทรโยค และสังขละบุรี การคัดเลือกทุเรียนที่นำมาจำหน่ายในงานนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณาและคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกสวนทุเรียน ที่ได้รับมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ PGS และอยู่ระหว่างการขอรับมาตรฐานดังกล่าว พร้อมลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงาน ด้านการตลาดระดับจังหวัด เพื่อตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และเชิญชวนเกษตรกรเข้ามาจำหน่ายผลผลิตภายในงาน สำหรับเกษตรกรที่นำทุเรียนมาจำหน่ายในงาน ก็เป็นสวนมีชื่อดังระดับท็อปเท็นทั้งสิ้น ประกอบด้วย สวนนายเจี๊ยบ สวนพอใจ สวนลุงเบิ้ม ศูนย์เกษตรธรรมชาติทองผาภูมิ Wild Rabbit อำเภอทองผาภูมิ นอกจากนี้ ได้มีการจัดบูธให้ความรู้แก่เกษตรกร เกี่ยวกับโรคระบาดและศัตรูในการปลูกทุเรียนอีกด้วยนายเอกฉัตร สุนทรหัทยา ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี (YEC) เจ้าของสวนไทรโยค รีสอร์ท กล่าวว่า เป็นครั้งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี กับกิจกรรมกินบุฟเฟ่ต์ทุเรียนทองผาภูมิ อิ่มอร่อยไม่อั้นตลอดระยะเวลา 60 นาที โดยคัดสรรทุเรียนเกรดพรีเมียม จากหลากหลายสวนคุณภาพ จากอำเภอทองผาภูมิ และพื้นที่ใกล้เคียง ทุเรียนทุกลูกจะมี QR Code ระบุชื่อสวน เพื่อสามารถสั่งซื้อและส่งตรงถึงประตูบ้านได้อีกทางหนึ่ง ยังมีผลไม้ตามฤดูกาล เช่นเงาะทองผาภูมิ ซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัดกาญจนบุรี มังคุด ส้มโอ อินทผลัมสด มะม่วง น้อยหน่า ให้เลือกซื้อหา นอกจากจะได้ลิ้มลองชิมผลไม้สุดแสนอร่อย ยังได้พักผ่อน สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางธรรมชาติ ภูเขา สายน้ำ ทิวหมอก เพลิดเพลินกับการเซลฟี่ วิวทิวทัศน์ สะพานทางรถไฟสายประวัติศาสตร์แห่งเดียวในประเทศไทย การจัดงานในครั้งนี้ ได้ดำเนินการแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี และผ่านการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน สถานประกอบการ สถานที่จัดงาน ของสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีส่วนนางสาวปิยพัชร์ ผอ.สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กาญจนบุรี ให้คำมั่นใจในการจัดงานครั้งนี้ว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดำเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) สัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก การจัดงานในครั้งนี้ ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท ซึ่งได้รับมาตรฐาน SHA เรียบร้อยแล้วนั้น ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าและบริการต่างๆ ภายในงาน มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัยอย่างแน่นอนสำหรับ อิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ทุเรียนทองผาภูมิ เกรดพรีเมียม ในงานทุเรียนทองผาภูมิและผลไม้กาญจนบุรี เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 19-27 มิถุนายน 2564 นี้ รวม 9 วัน ที่สวนไทรโยครีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี จำกัดจำนวนคนต่อวัน ตามหลัก Social Distancing เข้าฟรีตลอดงาน สายทุเรียนรีบจอง กิจกรรมบุฟเฟ่ต์ https://www.suansaiyok.com/ Line ID : @suansaiyokresort .

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น