อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

โควิด-19 ยอดพุ่ง นอภ.สองพี่น้อง หวั่นคุมไม่อยู่ สั่งปิดตลาดสดเทศบาล 7 วัน

นายไพทูรย์ วงศ์วีระกูล นอภ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สั่งปิด 7 วัน ตลาดสดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 11.56 น.


นายไพทูรย์ วงศ์วีระกูล นอภ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง มีผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และประชาชนติดเชื้อแล้ว 21 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำจำนวนมาก อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ส่วนมากเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ส่งผลต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของประชาชน ซึ่งเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

ทาง อ.สองพี่น้อง จึงมีความจำเป็นต้องควบคุมการแพร่ระบาด ไม่ให้ขยายเป็นวงกว้าง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และผู้บริโภค จึงประกาศปิดตลาดสดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และตลาดนัดในเขตเทศบาลฯ 7 วัน มีผลใช้บังคับวันที่ 20 มิ.ย.64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 26 มิ.ย. 64 เวลา 23.59 น. ห้ามผู้ประกอบการตั้งวางจำหน่ายสินค้า หรืออาหารในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง บนทางเท้าของถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ถนนราษฎร์นิยม ถนนราษฎร์สำเริง ถนนราษฎร์สำราญ ถนนราษฎร์เจริญ ถนนราษฎร์บำรุง ถนนราษฎร์ดำรง รวมถึงตลาดนัด ทุกแห่งภายในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ห้ามตั้งร้านค้าแผงลอย และห้ามตั้งร้านจำหน่ายอาหาร ห้ามมีการรวมกลุ่มประกอบการค้าในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 16