อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อบจ.พิษณุโลกเร่งสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกร

อบจ.พิษณุโลก เร่งสูบน้ำช่วยเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 12.19 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกอบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรใน ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักชลประทานที่ 3 โดยสำนักชลประทานที่ 3 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณปากคลอง C2 2 เครื่อง เพื่อผันน้ำจากคลองส่งน้ำ C1 ไปยังพื้นที่หมู่ที่ 9, 10 ต.พรหมพิราม ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่จำนวนหลายพันไร่จากนั้นเดินทางไปติดตามการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณปากคลอง C10 พื้นที่หมู่ 4 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม เชื่อมต่อกับพื้นที่ต.ไผ่ขอดอน อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากคลองส่งน้ำ C1 พร้อมด้วยนายประเชิญ สุขเกษม นายก อบต.ไผ่ขอดอน นายสมาน นวนเกิด กำนัน ต.ไผ่ขอดอน นายสมชาย เรือนก้อน กำนัน ต.มะตูม โดยเจ้าหน้าที่จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักชลประทานที่ 3 ได้มาดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว และ 16 นิ้ว 3 เครื่อง สูบผันน้ำไปให้เกษตรกรในพื้นที่ของทั้งสองอำเภอที่มีพื้นที่การเกษตรอยู่ใกล้เคียงกับคลองส่งน้ำ C10 ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่กำลังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำรวมพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่อย่างมาก

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 23