อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลือชาวตลาดบางลี่

คนสุพรรณบุรีไม่ทิ้งกัน ร่วมกันบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับชาวตลาดบางลี่ หลังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 12.45 น.


จากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และประชาชนติดเชื้อแล้ว 21 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำจำนวนมาก อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ส่วนมากเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา คณะกรรมการควบคุม จ.สุพรรณบุรี จึงมีมติเห็นชอบให้ปิดตลาดเป็นเวลา 7 วันตั้งแต่วันที่ 20 -26 มิ.ย. 64 เพื่อลดการเคลื่อนย้ายของคนหรือการค้าขายในตลาด

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 พระครูโกศลธรรมานุสิฐ รองเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า เจ้าอาวาสวัดสวนหงส์ ร่วมกับนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 2 พรรคชาติไทยพัฒนา นายวิชัย ภูมิวัฒนาชัย (ส.จ.ช้าง) นำข้าว 200 กล่อง และน้ำดื่ม ไปมอบให้กับ รพ.พระสังฆราชองค์ที่ 17 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังมีธารน้ำใจจากภาครัฐและเอกชนอีกหลายหน่วยงาน นำสิ่งของไปมอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังในแก่ชาวตลาดบางลี่ และบุคลากรทางแพทย์ จำนวนมากอีก

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10