อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

ททท.จัด "Keep giving" ชวนบริจาคโลหิต

ททท. จับมือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดกิจกรรม “Keep giving เพราะบางสิ่งไม่เคยหยุด”  ชวนผู้สนใจบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤตคลังเลือดขาดแคลน จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.07 น.


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังค์ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “Keep giving เพราะบางสิ่งไม่เคยหยุด” ชวนผู้สนใจบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤตคลังเลือดขาดแคลนนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ทวีความรุนแรงต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 3 (เมษายน-พฤษภาคม 2564) มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ต้องเพิ่มชั่วโมงการทำงานเพื่อรองรับการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทางการแพทย์ให้เพียงพอกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วย และยังส่งผลให้จำนวนผู้เดินทางเพื่อบริจาคโลหิตลดลงอย่างมากทุกแห่ง หน่วยเคลื่อนที่ยกเลิกการจัดรับบริจาคโลหิต ส่งผลให้โรงพยาบาลทุกแห่งมีโลหิตไม่เพียงพอในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วย ในการนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ททท. จึงร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดกิจกรรม “Keep giving เพราะบางสิ่งไม่เคยหยุด” ภายใต้โครงการ “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ x Amazing Thailand” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย“นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงน้ำใจในการร่วมกันทำความดี โดยในอนาคตจะมีการขยายผลไปยังพื้นที่ในต่างจังหวัดที่ ททท.มีสำนักงานตั้งอยู่ทั้ง 45 แห่ง เพื่อกระตุ้นให้มีผู้เดินทางออกมาบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมการบริจาคโลหิตครั้งนี้ สร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายถึงประโยชน์ส่วนรวมที่สังคมจะได้รับ ตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้สนใจร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 2,000 คนเพื่อลดความแออัดในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สนับสนุนแนวคิด Social distancing ททท. จึงกำหนดให้มีผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้วันละ 500 ท่าน แบ่งเป็นช่วงเช้าเวลา 07.30-11.00 น. จำนวน 250 ท่าน และ ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. จำนวน 250 ท่าน ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2564 โดยมอบเสื้อที่ระลึกซึ่งออกแบบโดย Bigdel ศิลปินระดับโลกทั้งนี้  ททท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ลงทะเบียนล่วงหน้าทางช่องทางออนไลน์ผ่านเฟซบุกเพจ Amazing Thailand ตั้งแต่วันที่ 12-20 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา และได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งคาดว่าในโอกาสต่อไป ททท. สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม และตอบแทนผู้ที่เสียสละเพื่อสังคมในด้านอื่นๆ ผ่านแคมเปญที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการยกย่อง Hero ในสถานการณ์ที่สังคมต้องการความช่วยเหลือจากคนไทยด้วยกัน นับเป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ ตอกย้ำถึงความมี Amazing heart ที่คนไทยทุกคนต้องภูมิใจ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 11.84K