อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

รมช.เกษตรฯ รณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน ในจ.สุพรรณบุรี

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมร่วมรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคลัมปี สกิน และกำกับดูแลการฉีดวัคซีน LSDV ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 15.01 น.


ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมร่วมรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคลัมปี สกิน และกำกับดูแลการฉีดวัคซีน LSDV จากนั้นเปิดกิจกรรมร่วมรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคลัมปี สกิน และกำกับดูแลการฉีดวัคซีน LSDV ที่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในการป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน โดยมอบยาฆ่าแมลงที่เป็นพาหะ แร่ธาตุก้อน และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในโค-กระบือ แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่สมาชิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า จ.สุพรรณบุรี มีสัตว์ป่วยสะสมรวม 2,209 ตัว เกษตรกรได้รับผลกระทบ 434 ราย จังหวัดได้ออกประกาศเรื่องกำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ เมื่อวันที่ 18 พ.ค.64 และประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช 6 ตำบล รวม16 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.64 ในส่วนอำเภออื่นอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล เพื่อประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น