อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

เสพสมบ่มิสม : ภาวะที่ผู้ชายไม่สามารถ ถึงจุดสุดยอด (11)

ความผิดปกติของการถึงจุดสุดยอดยังคงมีการกำหนดนิยามไม่เพียงพอ นำไปสู่ข้อจำกัดในความสามารถในการวินิจฉัย จัดระเบียบและการรักษาภาวะนี้ยังคงมีความจำเป็นอย่างมากในการตรวจสอบเพิ่มเติม พุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 00.15 น.

ภาวะเจริญพันธุ์ การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำอสุจิ (Electroejaculation) อาจถูกเสนอให้กับคู่รักที่พยายามจะตั้งครรภ์ในผู้ป่วยซึ่งมีความผิดปกติของการถึงจุดสุดยอดและดื้อต่อการรักษา การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำอสุจิ สามารถดำเนินการภายใต้การดมยาสลบและเกี่ยวข้องกับการวางหัววัดอัลตราซาวด์ผ่านทางทวารหนักที่ให้วงจรควบคุมด้วยตนเอง กระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถูกส่งไปยังถุงน้ำเชื้อและต่อมลูกหมากซึ่งนำไปสู่การหลั่งน้ำอสุจิ คู่สามีภรรยาอาจดำเนินการผสมเทียมภายในมดลูกหรือการปฏิสนธินอกมดลูก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสเปิร์มที่หลั่งออกมา ทางเลือกอื่น ๆ ได้แก่การดูดสเปิร์มจากอัณฑะหรือท่อนำอสุจิหรือการสกัดเพื่อการปฏิสนธินอกร่างกายในผู้ชายที่มีภาวะไม่มีความสุขสุดยอด และดื้อต่อการรักษา

บทสรุป ความผิดปกติของการถึงจุดสุดยอดยังคงมีการกำหนดนิยามไม่เพียงพอ นำไปสู่ข้อจำกัดในความสามารถในการวินิจฉัย จัดระเบียบและการรักษาภาวะนี้ ยังคงมีความจำเป็นอย่างมากในการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดปกติของการถึงจุดสุดยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับระยะเวลาของการถึงจุดสุดยอดสรีรวิทยาระบบประสาทของการหลั่งน้ำอสุจิและการถึงจุดสุดยอด ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลานับตั้งแต่สอดใส่อวัยวะเพศ ผ่านทางช่องคลอด จนถึงมีการหลั่งนํ้าอสุจิในช่องคลอด ขณะนี้ยังไม่มีการทดลองขนาดใหญ่ทางการรักษาด้วยยารับประทานแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมสำหรับการหลั่งน้ำอสุจิล่าช้า แม้ว่าจะมีวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพหลายวิธี แต่ก็ยังขาดฐานหลักฐานสำหรับข้อสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การบำบัดเหล่านี้ควรอยู่ภายใต้การประเมินผลการทดลองทางคลินิกที่รอดำเนินการหรือก่อนหน้าการพัฒนาแนวทางการรักษาอื่น ๆ

คำจำกัดความ ในปัจจุบันของการหลั่งน้ำอสุจิล่าช้าถูกจำกัดด้วยข้อมูลซี่งไม่เพียงพอเกี่ยวกับนิยามของคำว่า “ล่าช้า” ในความเป็นจริงระยะเวลานับตั้งแต่สอดใส่อวัยวะเพศ ผ่านทางช่องคลอด จนถึงมีการหลั่งนํ้าอสุจิในช่องคลอด 25 นาทีที่กำหนดการหลั่งน้ำอสุจิล่าช้า ได้กำหนดตามข้อมูลระดับประชากรและสมมุติฐานทางสถิติมากกว่าการประเมินวัตถุประสงค์ของผู้ชายที่ได้รับผลกระทบ ผู้ชายหลายคนที่มีภาวะหลั่งน้ำอสุจิล่าช้า หรือความผิดปกติของการถึงจุดสุดยอดซึ่งเป็นปัญหา - บางคนมักจะมีเวลาแฝงในการหลั่งน้ำอสุจิน้อยกว่า 25 นาที การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อกำหนดปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะหลั่งน้ำอสุจิล่าช้า สำหรับชายและคู่จะช่วยให้การวินิจฉัยและการจัดการภาวะหลั่งน้ำอสุจิล่าช้า และความผิดปกติของการถึงจุดสุดยอด

แนวทางสุขภาพจิต ในการจัดการการหลั่งน้ำอสุจิล่าช้าและความผิดปกติของการถึงจุดสุดยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่มียาบำบัดที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไป และเป็นส่วนสำคัญของการจัดการควบคู่ไปกับการบูรณาการสุขภาพจิตและแนวทางชีวการแพทย์ที่เข้มงวดมากขึ้น วิธีการเหล่านี้เช่นเดียวกับการรักษาในอนาคตต้องเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาของความผิดปกติของการถึงจุดสุดยอด ดังนั้นเมื่อความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติของการถึงจุดสุดยยอดพัฒนาขึ้น พัฒนาหลักฐานสำหรับการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการจัดการกับเงื่อนไขเหล่านี้จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

-----------------------------------------------
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น