อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

ปศุสัตว์เชียงราย เข้มด่านตรวจ เฝ้าระวัง "ลัมปี สกิน"

ปศุสัตว์เชียงราย เข้มด่านตรวจ เฝ้าระวัง "ลัมปี สกิน" ในเขตรอยต่อ เชียงราย-พะเยา พร้อมแนะผู้ประกอบการ พ่นน้ำยาทำลายฆ่าเชื้อบนรถบรรทุกเคลื่อนย้ายโค และซาก รวมทั้งเฝ้าระวัง ปากเท้าเปื่อย อังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.59 น.

ที่ด่านตรวจปูแกง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย นายสัตวแพทย์จำนงค์ สันกว้าน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยทีมด่านกักกันสัตว์เชียงราย และนายชิงชัย จินะพรม ปศุสัตว์อำเภอพาน พร้อมทีมงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจปูแกง บูรณาการร่วมปฏิบัติงานจุดตรวจ เพื่อเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ซึ่งเป็นเขตรอยต่อ เชียงราย-พะเยาทั้งนี้ ตามคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ที่ 043/2564 เพื่อเฝ้าระวังโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease) โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ในด้านการเคลื่อนย้ายสัตว์กับผู้ประกอบการค้าสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังโรคโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ให้คำแนะนำพร้อมพ่นทำลายฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสัตว์เคลื่อนย้ายโค และซาก เพื่อเฝ้าระวังโรคโรคลัมปี สกิน รวมทั้งโรคปากเท้าเปื่อยในโค-กระบือ จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานไม่พบผู้กระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น