อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

เทศบาลเมืองลำตาเสาเปิดรับลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์ม

เทศบาลเมืองลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดจุดให้บริการประชาชนในพื้นที่ อายุตั้งแต่ 18-59 ปี ลงทะเบียน รับการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ป้องกันไวรัสโควิด พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.33 น.


ที่เทศบาลเมืองลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นางสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ เปิดจุดให้บริการประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองลำตาเสา ที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ลงทะเบียน รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ป้องกันไวรัสโควิด-19 จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.นางสมศรี กล่าวว่า วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด ถือเป็นเป็นสิ่งสำคัญที่หากพี่น้องประชาชนได้รับการฉีด จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ ทางเทศบาลเมืองลำตาเสา และ อปท.ต่างๆ ได้รับความอนุเคราะห์จากทาง อบจ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีการสั่งจองวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไป 300,000 โด๊ส เพื่อฉีดให้กับพี่น้องประชาชนทางเทศบาลเมืองลำเตาเสาจึงได้มีการเตรียมความพร้อม เปิดรับการลงทะเทียน เพื่อคัดกรอง ซึ่งเรามีประชากรที่อยู่อายุระหว่าง 18-59 ปี ประมาณ 13,800 กว่าคน ที่สามารถฉีดวัคซีนได้ ซึ่งบางส่วนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว มีการลงทะเบียนหมอพร้อม อยุธยาพร้อม และกลุ่มที่การลงทะเบียนกับประกันสังคม เมื่อคัดกรองแล้ว น่าจะอยู่ที่ประมาณ 5,000-7,000 คน เพราะเราจะไม่สามารถฉีดให้ได้กับทุกคน เนื่องจากทาง อบจ.พระนครศรีอยุธยา ต้องกระจายวัคซีนให้กับเทศบาล อบต.ต่างๆ ด้วย เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน ทางเทศบาลเมืองลำตาเสา พร้อมให้ใช้สถานที่ของเทศบาล ใช้ในการฉีดวัคซีนดังกล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น