อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

ไอเดียเก๋ นร.เมืองลับแลทำพานไหว้ครู "ทุเรียนหลง-หลินลับแล"

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยใต้ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ทำพานไหว้ครูจาก ทุเรียนหลง-หลินลับแล พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14.08 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยใต้ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เปิดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย–ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 94 คน ซึ่งเป็นลูกหลานของชาวสวนทุเรียนลับแล คณะกรรมการสภานักเรียน นำตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น 11 ห้อง จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อแสดงออกถึงแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

โดยปีนี้นักเรียนแต่ละชั้น ต่างช่วยกันจัดทำพานไหว้ครูที่มีความสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ เน้นของกินของดีที่มีในท้องถิ่นของตัวเอง นั่นก็คือ ทุเรียนหลง-หลินลับแล ซึ่งกำลังให้ผลผลิตออกสู่ตลาด มาทั้งเป็นลูก ทุเรียนแปรรูป เมล็ดทุเรียน และต้นกล้าทุเรียน ที่สำคัญทุกพานยังคงไว้ซึ่งการแสดงออกถึงระลึกถึงพระคุณครูและอาจารย์ ประเพณีอันดีงามตั้งแต่สมัยก่อน ใช้ดอกไม้หลัก 3 อย่างและข้าวตอก ในการจัดพาน เพื่อให้เป็นการสื่อแทนความหมาย คือ ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม พบว่านักเรียนต่างร่วมคิดร่วมทำ และกลายเป็นพานไหว้ครูที่คุณครูชื่นชอบ และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งผลให้เด็กๆ รักและภูมิใจในบ้านเกิดเมืองเรียนรู้ศึกษาของกินของดีของจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถบอกต่อ ประชาสัมพันธ์ได้ด้วย ซึ่งการจัดทำพานเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่นางนาตยา เกตุวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยใต้ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 เป็นประเพณีของไทยแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู โดยมอบหมายให้ตัวแทนแต่ละห้องเรียนทำพานไหว้ครูประจำชั้นของตัวเอง เพื่อไม่ให้รวมกลุ่มกัน และหอประชุมเปิดโล่งทุกด้าน เด็กๆ นั่งห่างกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 21