อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

ชาวตลาดบางลี่ ปันน้ำใจช่วยกลุ่มเสี่ยงกักตัวโควิด

ชาวตลาดบางลี่ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จัดอาหาร 3 มื้อ ปันน้ำใจช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงกักตัว 156 ราย จากสถานการณ์โควิด-19 พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14.23 น.


นายธีระ สัตยวาที ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ได้สนองตามนโยบายของคำสั่ง อ.สองพี่น้อง และกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการ หรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง หลังพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 26 ราย และมีกลุ่มเสี่ยงกักตัว 156 ราย เป็นเวลา 14 วัน ภายในชุมชนเถิดเทิง และชุมชนไผ่หมู่

โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะ อสม.เขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ชาวบ้านจิตอาสาฯ ร่วมกันนำอาหาร ข้าวกล่อง และน้ำดื่มมอบให้กลุ่มเสี่ยงกักตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ในพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ภายใต้มาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากชาวตลาดบางลี่ ให้การสนับสนุนอาหาร และสิ่งของให้กับกลุ่มเสี่ยงกักตัว ได้แก่ นายธนภัทร วัฒนชโนมล หรือ ส.ท.หนึ่ง สนับสนุนน้ำดื่ม 120 โหล นางธัญภา สามิตสมบัติ มาม่า 4 ลัง ปลาทู 12 เข่ง ไข่เป็ด 8 แผง นางสร้อยสุดา อ่อนตาผา ข้าวสาร ไข่ไก่ 200 ฟอง ร้านเจ๊อ้อยขายไก่ ข้าวสาร 50 กิโลกรัม เจ๊พา น้ำดื่ม 25 โหล โรงน้ำดื่มสบาย น้ำดื่ม 30 โหล วิชาญพาณิชย์ ไวไว 6 ลัง ไข่ไก่ 3 แผง น้ำดื่ม 20 โหล ร้านสมชายจักรยาน ข้าวสาร ร้านนกน้อย และกลุ่มเพื่อนๆ น้ำดื่ม 276 ขวด ขนมปัง 200 ชิ้น มาม่า 300 ซอง ปลากระป๋อง 100 กระป๋อง และร้านเจ๊ดา ท่ารถบางลี่-สุพรรณฯ มอบข้าวสาร น้ำดื่ม ร้านเฮียหนูเล็ก ร่วมบริจาคมาม่า 5 ลัง สมาชิก อปพร. ร่วมบริจาคกล้วย 3 เข่ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด ซึ่งทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9