อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อยุธยาตรวจเชิงรุกโรงงานอุตสาหกรรม เร่งควบคุมการระบาดเชื้อโควิด

นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองเชิงรุกภายในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 15.51 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน นายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองเชิงรุกภายในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อ.บางปะอิน ซึ่งมีพนักงาน มากกว่า 1,000 คนนายภานุ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมหลายคลัสเตอร์ในพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.พระนครศรีอยุธยา จึงมีมติให้สาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการจัดการตรวจคัดกรองเชิงรุกขึ้นในสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 1,000 คน เป้าหมายรวม 35 แห่ง โดยจะสุ่มตรวจ 200 - 400 คนต่อแห่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 - 26 มิ.ย. 64โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกตามโครงการของสำนักงานประกันสังคมไปแล้ว 7 แห่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 42 แห่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้เราค้นพบผู้ติดเชื้อได้เร็ว ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือพร้อมร่วมการปฏิบัติการในตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา ต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 25