อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

มทบ.17 ส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ หลังปรับปรุงซ่อมแซม

มทบ.17 ส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี หลังปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมมอบรถวีลแชร์ให้กับทหาร พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 21.30 น.


เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. พล.ต.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ ผบ.มทบ.17 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านในโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ที่ มทบ.17 ได้จัดชุดช่างดำเนินการสร้างและซ่อมแซมให้จำนวน 2 หลัง ได้แก่บ้านของ นางทา สังข์ไพรวัน อายุ 77 ปี เลขที่ 240 หมู่ 10 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และบ้านของนายเหวย สังข์ไพรวัน อายุ 81 ปี เลขที่ 240 หมู่ 10 ต.สระพังลาน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับเจ้าของบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยนอกจากนี้ ยังเดินทางไปมอบรถวีลแชร์ให้กับ ส.ต.ทน แยกผิวผ่อง ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 3 ที่บ้านเลขที่ 88 หมู่ 7 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง รวมทั้งมอบรถวีลแชร์ให้กับ พลทหารเขียน ฟักอินทร์ ที่บ้านเลขที่ 78 หมู่ 2 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี พลทหารสมพงษ์ มีทองคำ ที่บ้านเลขที่ 99/4 หมู่ 6 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแชมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่ 1 เพื่อสนับสนุน โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ตามพระราโชบาย ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ตลอดจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนแออัด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น