อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

อบจ.พิษณุโลก เดินหน้าซ่อมถนนให้ชาวบ้าน

อบจ.พิษณุโลก เดินหน้าซ่อมถนนให้ประชาชน ในพื้นที่ ต.บ้านกร่าง หลังจาก อบต. ร้องขอให้ช่วย เพราะเกิดชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ บรรเทาความเดือดร้อน ให้สัญจรไปมาได้สะดวก พร้อมแนะการป้องกันโควิด-19 พุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.29 น.

ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิษณุโลก ได้รับการมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ นายอนุชิต โมลา กำนันตำบลบ้านกร่างทั้งนี้ ได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านกร่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวเรียบ บริเวณคันคลองชลประทาน C14 สายบ้านกร่าง-แม่ระหัน หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกร่าง เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเกิดการชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง ซึ่งมีความยาวตลอดทั้งเส้นประมาณ 1,000 เมตร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง ให้ได้ใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปจำหน่ายได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากพร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง และร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านแม่ระหัน พูดคุยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งข่าวสารกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ กรณีที่มีประชาชนเดินทางกลับจากจังหวัดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดเข้ามาในหมู่บ้านตนเอง โดยให้ลงทะเบียนผ่านโปรแกรม Save Phitsanulok และกักตนเอง 14 วัน อีกทั้งยังได้แนะนำให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9