อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 กันยายน 2564

ตรวจความเรียบร้อย เดินเครื่องเตาเผาขยะติดเชื้อ รพ.สนามหนองชุมพล เพชรบุรี

รองผู้ว่าฯ เพชรบุรี ตรวจความเรียบร้อย เดินเครื่องเตาเผาขยะติดเชื้อ รพ.สนามหนองชุมพล ลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ขอให้ประชาชนเชื่อมั่น เพราะทำอุณหภูมิได้ถึง 1,300 องศาเซลเซียส เชื้อโรคตายหมด พุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.52 น.

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายสมบัติ ชนะโรค รองประธานมูลนิธิองค์การพิทักษ์ความปลอดภัยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโลก นายยอดพล พลบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี รองนายแพทย์สาธารณสุข ตัวแทนจากบริษัท ฟิวเจอร์ (ไทย) เอ็นเทค จำกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความพร้อม และความเรียบร้อย ในการเดินเครื่องเตาเผาขยะติดเชื้อชุมชน ณ โรงพยาบาลสนามหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีนายณัฐวุฒิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า ได้ติดตามความพร้อมและความเรียบร้อย ในการเดินเครื่องเตาเผาขยะชุมชน และขอบคุณมูลนิธิองค์การพิทักษ์ความปลอดภัยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ บริษัท ฟิวเจอร์ (ไทย) เอ็นเทค จำกัด ทั้ง 3 หน่วยงานนี้ เป็นองค์กรหลักในการจัดการขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลสนาม ที่ได้สนับสนุนเครื่องเตาเผาขยะติดเชื้อ เพื่อเป็นกำจัดขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลสนาม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการกำจัดขยะติดเชื้อ ลดปัญหาจากการเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อที่อาจจะมีการร่วงหล่นในการขนย้าย และขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ มั่นใจในโรงพยาบาลสนามหนองชุมพล ได้มีการกำจัดขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี และไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมชุมชนนายสมบัติ รองประธานมูลนิธิองค์การพิทักษ์ความปลอดภัยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโลก เปิดเผยว่า พร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุน เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดเพชรบุรี ส่วนในเรื่องของระบบการเตาเผาขยะ ซึ่งเตาเผาขยะนี้สามารถเพิ่มอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 1,300 องศาเซลเซียส ที่จะทำให้เชื้อโรคตายหมด พร้อมมีระบบกำจัดควัน Wet secubber และ ESP ที่จะคอยดักฝุ่นละอองขนาดเล็ก จะทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและในพื้นที่ข้างเคียง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 6