อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

เทศบาลนครกรุงเก่า ส่งชุดการเรียนการสอน ให้นักเรียนถึงบ้าน ลดเสี่ยงโควิด-19

เทศบาลนครกรุงเก่า อำนวยความสะดวกนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ให้ครู นำส่งชุดการเรียนการสอน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ถึงบ้าน ลดเสี่ยงโควิด-19 พุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 14.32 น.

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ไปส่งมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพร้อมเอกสารการเรียนการสอน ภายใต้โครงการ “เราจะผ่านพ้นภัยวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน” ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ จำนวน 102 คน โดยมี นายสันตชัย รามะนพ ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ และคณะครู ร่วมลงพื้นที่ส่งมอบเอกสารการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนที่บ้านพักนางรุ่งรัศมี รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบงานการการศึกษาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการตามนโยบายของ ว่าที่ร้อยตรีสมทรง นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กเยาวชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โดยคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดตองปุและคุณครู ผู้ฝึกสอน จำนวนกว่า 15 คน ได้ร่วมกันออกไปมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ พร้อมเอกสารการเรียนการสอน ให้แก่เด็กนักเรียนถึงบ้านพัก โดยจะใช้เวลาเพียง 5 นาที ในการพบปะพูดคุยกับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่บ้านพักของเด็กนักเรียนแต่ละหลังคาเรือนทั้งนี้ได้แบ่งคณะครูออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครูที่ตั้งโต๊ะส่งมอบเอกสารการเรียนการสอน และ กลุ่มครูที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นำเอกสารการเรียนการสอนไปส่งมอบให้เด็กนักเรียนที่บ้าน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9