อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อบจ.สุพรรณบุรี มอบเงินสนับสนุนป้องกันโควิด-19 ให้ สสจ.

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบเงินสนับสนุน โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 5,000,000 บาท ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.58 น.


ที่สำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รอง ปลัด อบจ.ฯ นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์ ผอ.กองช่าง รก. ผอ.กองพัฒนาชนบท ร่วมกันมอบเงินสนับสนุน โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 5,000,000 บาท ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายเทิดศักดิ์ จารุจารีต หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคฯ นายรัฎฐชัย แก้วเจริญสีทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รก.นักจัดงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมร่วมบันทึกข้อตกลงการรับเงินสนับสนุนเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินงานตาม โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2564 เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่าคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี ได้ปรึกษาหารือกันว่าการที่จะดูแลประชาชน ในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเฉพาะเรื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงช่วยสนับสนุนงบประมาณให้สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันโรคติดเชื้อ

ด้าน นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ในนามหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ต้องขอขอบคุณ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณ โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางหน่วยงานจะนำเงินดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9