อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

พิพิธภัณฑ์ผ้าไทยชวนเที่ยว"นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร"

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ร่วมอนุรักษ์มรดกผ้าไทย พฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.50 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ผ้าไทย ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิญชม “นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร” (Craft Journey : The SUPPORT Textiles Traveling Exhibition) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายในนิทรรศการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 “รถนิทรรศการ” นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ รวมถึงการก่อตั้งโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการสนับสนุนอาชีพให้กับชาวบ้านที่มีฝีมือด้านการทอ มีรายได้เสริมและเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วย การจัดแสดงตัวอย่างผ้าทอและเครื่องแต่งกายของไทย ที่เป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยจากทุกภูมิภาค รวมถึงผ้าในราชสำนักและผ้าชาติพันธุ์ อาทิ ผ้ายก ผ้าแพรวา ผ้าปักซอยแบบไทย ผ้าชาวเขา ผ้าจก ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด และผ้าปักประดับปีกแมลงทับ รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องต้นกำเนิดหม่อนไหมและแมลงทับส่วนที่ 2 กิจกรรมด้านนอกรถนิทรรศการเป็น “มุมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ” ซึ่งผู้เข้าชมทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน จะได้เรียนรู้และร่วมสนุกไปกับกิจกรรมการทอผ้าจากมุมทอผ้าสานรัก การปักผ้าชาวไทยภูเขาจากมุม ปักผ้าสื่อรัก การใช้สีจากธรรมชาติจำนวน 12 ชนิดจากมุมสีสันจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีมุมอ่านหนังสือ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทวรรณกรรมสาหรับเยาวชน หนังสือของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จากห้องสมุดเคลื่อนที่ และยังมีมุมแต่งกายอย่างไทยที่ผู้เข้าชมงานสามารถร่วมแต่งกายจำลองชุดโขน ร่วมชม “นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร” และทำกิจกรรม Workshop โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 - 17.00 น. บริเวณชั้น 1 ลานจอดรถด้านหลัง ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค (ติดกับไปรษณีย์ไทย) ศูนย์การค้าฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าชมงานสวมหน้ากากอนามัย, คัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าชม และเว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 6