อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

มิติใหม่ไหว้ครูออนไลน์ กศน.อำเภอพรานกระต่าย กำ​แพง​เพชร​

มิติใหม่ไหว้ครูออนไลน์ กศน.อำเภอพรานกระต่าย กำ​แพง​เพชร​จัดยุค New Normal หลังสถานการณ์โควิด-​19​ ยังรุนแรงในพื้นที่โดย"ผสมผสานวัฒนธรรมเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน นักศึกษาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเข้าใช้ได้จากมือถือพร้อม สอดแทรกความรู้ในกิจกรรมให้เป็นพลเมืองดีของไทย และได้รับใบประกาศเกียรติบัตรออนไลน์​" พฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.20 น.


นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ​ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เป็นการระลึกถึงคุณความดีของผู้มีพระคุณที่นักเรียนหรือลูกศิษย์จะได้แสดงกตเวทิตาจิตของศิษย์ที่มีต่อครูอาจารย์ ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ได้เห็นพ้องต้องกันพร้อมมอบหมายให้ครูและ​บุคลากรทางการศึกษา ได้​จัดทำระบบปฏิบัติการ​ "พิธีไหว้ครู Online ประจำปี 2564" กศน.อำเภอพรานกระต่ายขึ้น โดยเริ่มวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564​ เป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม​ 2564​ ทั้งนี้ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในเขตพื้นที่และระดับจังหวัดที่อัตราค่อนข้างสูงอยางต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงได้นำเอาเทคโนโลยีมีพัฒนาในการจัดกิจกรรม ซึ่งนักศึกษา​ กศน.สามารถเข้าใช้ได้ทั้งศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า โดยมีขั้นตอน 1. กรอกข้อมูลใน Google form 2. เลือกอุปกรณ์ ประกอบพานไหว้ครู​ (ดอกมะเขือ หญ้าแพรกข้าวตอก ดอกเข็ม ธูปเทียน)​ 3. มีภาพเคลื่อนไหว​ไหวเดินไปไหว้ครู 4. รับฟังโอวาทจากผู้อำ​นว​ยการ​ ก​ศน.อำเภอพรานกระต่าย​ เป็นอันเสร็จสิ้นการไหว้ครู​และ 5. ศิษย์​ทุกคนที่ร่วมพิธีจะได้รับประกาศเกียรติบัตรออนไลน์อีกด้วยทุกขั้นตอนจะแทรก​ความรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับพิธีไหว้ครูบูชาครู ที่นักศึกษาจะได้อ่านและเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการไหว้ครู ซึ่งมี Admin ได้ จัดทำ Animation เสียงการขับเสภาของคุณครูธัญญาพร ท​วัฒ​น์​อัษ​ฎ​า​งค์​ ครูดนตรีไทยที่ไพเราะอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ระบบจะประมวลผลข้อมูลความรู้ข้อเสนอแนะรวมทั้งแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง การจัดทำรูปแบบออนไลน์นี้ ให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป ตลอดระยะเวลาโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 -​ 12.00 น. มีนักศึกษาเข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 163 คน และได้ตอบแบบสอบถามพอสรุปได้ว่าถือว่า ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ในยุค New Normal สถานการณ์โควิคที่แพร่ระบาดอย่างมากเหมาะสมอย่างยิ่ง โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับการไหว้ครูบุญคุณบูรพาจารย์ ซึ่งสามารถสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมไทยได้ต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 6