อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ศอ.บต.เปิดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ศอ.บต. เปิดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนในพื้นที่ จชต. ศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.40 น.


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชรมหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งยังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดตั้ง “โรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จงหวัดยะลา ในระหว่างวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ร่วมกับ ศอ.บต. องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เครือข่ายประชาชน ตลอดจนเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน และมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเบตง มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 3,270 ราย อำเภอบันนังสตา มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 3,000 ราย  อำเภอกาบัง มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 760 ราย และ อำเภอยะหา มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 110 ราย รวมผู้ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 7,140 ราย

ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิด “โรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานให้แก่ผู้แทนแต่ละอำเภอของจังหวัดยะลา จำนวน 7,140 ชุด เพื่อนำไปมอบแก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นในช่วงสายของวันนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปยังหมู่ 4 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา มอบอาหารพระราชทานกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ผ่านนายอำเภอกาบัง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบวันละ 2 มื้อ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ อยู่กับบ้าน เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทาน และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 4