อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 กันยายน 2564

กาฬสินธุ์มอบเสื้อเกราะเครื่องวัดอุณหภูมิให้กำลังใจอสม.

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินสายอบรมพัฒนาศักยภาพ พร้อมมอบเสื้อสามารถและเครื่องวัดอุณหภูมิให้กำลังใจ อสม. ศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.37 น.


ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านเหล่าหลวง ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ ส.จ.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 4 และรองประธานสภา อบจ.กาฬสินธุ์ นายกีรฒิการย์ พิมพะนิตย์ เลขานุการนายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ และรณรงค์ อสม.เข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโควิด-19 พร้อมมอบเสื้อสามารถสู้โควิด-19 จำนวน 100 ตัว เพื่อให้กำลังใจแก่ อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าอีกด้วย จากนั้นได้นำเครื่องวัดอุณหภูมิไปมอบให้กับ อสม.ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพน ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติหน้าที่ 4 ทหารเสือด่านหน้า โดยเฉพาะการเฝ้าระวัง รับรายงานตัว และออกเคาะประตูบ้านให้ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่เดินทางมาจากพื้นที่ 10 จังหวัดจำนวนมากในช่วงนี้

นายวิรัช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งหลายพื้นที่พบมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ทั้งรายบุคคล และกลุ่มก้อน ทุกคนต้องร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันให้ตนเองและบุคคลในชุมชน โดยเฉพาะ อสม. ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้า 1 ใน 4 ทีมทหารเสือ ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและทำงานหนัก เนื่องจากต้องคอยติดตาม กำกับดูแลชาวบ้านในพื้นที่ ตรวจคัดกรอง และเคาะประตูบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนแรงงานที่เดินทางมาจากพื้นที่ 10 จังหวัดจำนวนมากในช่วงนี้ ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่มศักยภาพ ทั้งองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ ให้มีความรู้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน ซึ่งการมอบเสื้อสามารถและเครื่องวัดอุณหภูมิก็เป็นการให้กำลังผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 4