อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

พิษณุโลกเตรียมขอขึ้นทะเบียนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

พิษณุโลก เตรียมขอขึ้นทะเบียนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นสิทธิของชุมชน คนเมืองสองแคว ศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.42 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.พิษณุโลก ประชุมคณะทำงาน จัดทำคำขอขอขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ Gi) เพื่อพิจารณารับรองและจัดทำร่างคำขอขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก ได้ดำเนินส่งเสริมการขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยลงพื้นที่รวบรวมศึกษาข้อมูลสินค้า “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ สินค้าสู่ตลาด มูลค่าสูงด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกในพื้นที่ อ.เนินมะปราง วังทอง และวัดโบสถ์ คือเป็นสินค้า เกษตรและแปรรูป ที่มีศักยภาพสูงของจังหวัด มีความเชื่อมโยง ระหว่างชุมชน และลักษณะทางธรรมชาติ ที่เหมาะสม เฉพาะในพื้นที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในทั้งในและต่างประเทศ

โดยประชุมมีมติเห็นชอบ เตรียมขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก” ที่มีเอกลักษณ์ผลทรงรียาว เปลือกสีเหลืองนวลสวยงาม เนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อเนียนแน่น แห้ง ไม่มีเสี้ยน รสชาติหวานหอม กลิ่นหอมหวาน เมล็ดลีบบาง ผลผลิตออกตั้งแต่ช่วงเดือน มี.ค. ถึง มิ.ย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 6