อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อยุธยากำจัดผักตบชวาบริเวณอ่าววัดช้างน้อย

จ.พระนครศรีอยุยา กำจัดผักตบชวาบริเวณอ่าววัดช้างน้อย ระยะทาง 1.10 กม. เพื่อเตรียมจัดการพื้นที่น้ำหลากและวางแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อ.บางไทร ศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.54 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย สระบัว นอภ.บางไทร น.ส.พรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพิศิษฐ์ ธุดี ผอ.สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ผู้แทนเจ้าท่าจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำน้อย (อ่าวช้างน้อย) บริเวณวัดอนุกุญชราราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชนางสรัลพัชร กล่าวว่า การกำจัดผักตบชวา ตามแผนบริหารจัดการกำจัดผักตบชวาของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อเตรียมการรองรับพื้นที่น้ำหลากในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดย อ.บางไทร ได้ดำเนินการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีผักตบชวาจำนวนมากในบริเวณแม่น้ำน้อย ต.ช้างน้อย อ.บางไทร ระยะทาง 1.10 กม. เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องผักตบชวาและวัชพืช

เนื่องจากบริเวณ อ.บางไทร เป็นจุดสิ้นสุดของแม่น้ำน้อย ซึ่งไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณหมู่ที่ 1 สามแยกบางไทร พอถึงช่วงน้ำขึ้น ผักตบชวาจากแม่น้ำเจ้าพระยา จะไหลมาตามเส้นทางน้ำและหนาแน่นอยู่ตรงบริเวณอ่าววัดช้างน้อย จากสามแยกบางไทร ถึง อ่าววัดช้างน้อย รวมระยะทาง 7.06 กม. พอถึงช่วงน้ำลง ผักตบชวาบางส่วนจะไหลกลับไปตามน้ำ และบางส่วนยังคงสะสมอยู่ตรงบริเวณอ่าววัดช้างน้อย โดยจะดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชให้เสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 12