อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.

"อาจารย์หมอทวี เลาหพันธ์" ผู้บุกเบิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

“ครูเปรียบเหมือนเรือจ้าง ภารกิจการสอนมีความสำคัญที่จะนำลูกศิษย์ทุกคนไปสู่ความสำเร็จ” รู้สึกมีความสุขเมื่อได้จัดการเรียนการสอน ไม่ใช่ทำเพราะเป็นหน้าที่หรือทำตามคำสั่ง ไม่หยุดนิ่ง และปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอ เพื่อตอบโจทย์หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน

อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.

"เจมส์ คันนาทองคำ" เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตจริง

นำทฤษฎีพุทธเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 มาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีจุดเด่นผสมผสาน “การทำมาหากินคู่กับการทำมาหาธรรม” ยึดหลักเกษตรกรรมแบบอินทรีย์วิถีพุทธ ทำให้โครงการ “คันนาทองคำ” อ.เทิง จ.เชียงราย ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลมากมาย

31 ปีแห่งการถ่ายทอดความรู้
อาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.

31 ปีแห่งการถ่ายทอดความรู้ "ลัดดาวัลย์" ครูบรรณารักษ์

ครูผู้อุทิศตนใช้เวลานับ 31 ปี ในการทำหน้าที่บรรณารักษ์ควบคู่การเป็นครู มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ ออกแบบบันได 6 ขั้นสู่การอ่าน

ครูผู้มีหัวใจช่วยพัฒนาชุมชน ดูแลสุขภาพกายและใจคนไท
อาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ครูผู้มีหัวใจช่วยพัฒนาชุมชน ดูแลสุขภาพกายและใจคนไท

ตลอดระยะเวลาของการเป็นครูมานานกว่า 30 ปี การดูแลเด็กนักเรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีไปพร้อมกัน ๆ ถือเป็นหน้าที่สำคัญของ อาจารย์อนงค์ พัวตระกูล หรือครูอนงค์ ซึ่งเป็นครูประจำห้องพยาบาลโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

เครื่องดื่มทางเลือกผู้ป่วยมะเร็ง ช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร
อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

เครื่องดื่มทางเลือกผู้ป่วยมะเร็ง ช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร

ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีความอยากอาหารและการกินอาหารลดลงจนเกิดภาวะขาดสารอาหาร ก็มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ต่ำลง จนกระทั่งมีคำกล่าวว่า “คนที่เป็นมะเร็ง ไม่ได้ตายด้วยโรคมะเร็ง แต่ตายด้วยการขาดสารอาหาร”

อุดมการณ์แน่วแน่
อาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

อุดมการณ์แน่วแน่ "ครูกัญญา" ฟื้นชุมชนชาติพันธ์ุด้วยการศึกษา

การเสด็จฯหมู่บ้านแสนคำลือของในหลวงรัชกาลที่ 9 กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ “ดร.กัญญา สมบูรณ์” เกิดอุดมการณ์ที่จะสนองพระราชปณิธานของพระองค์ พลิกฟื้นชุมชนหลากชาติพันธ์ุด้วยการศึกษา

นศ.นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ์ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ม.มหิดล
อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 10.15 น.

นศ.นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ์ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ม.มหิดล

นายเจษฎากร เจนพาณิชพงศ์ นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เรียนและมีความรู้ในด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโดยตรง จึงมีความคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนมีทักษะการช่วยชีวิตด้วยการทำ CPR

อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 10.15 น.

"อัญชลี" ต้นแบบครูส่งเสริมดนตรี ผู้ก่อตั้งวงประสานเสียงชาติพันธุ์

“SETเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2561” เป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งส่งเสริมผู้ทำ ความดีที่อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างทุ่มเทและเสียสละ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้เป็นแบบอย่างและต่อยอดคุณความดีไปในสังคม

คติประจำใจ
อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.

คติประจำใจ "ทำวันนี้ให้ดีที่สุด" "เสาวนีย์" คนดีศรีมหิดล 61

“ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร จึงต้องพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุด”

อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.

"เจ-ศุภรัตน์" นักศึกษาต้นแบบ รางวัลคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะ

“ภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาต้นแบบรางวัลคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะ ทุกอย่างที่ทำ ไม่ได้หวังของรางวัล แต่เป็นสิ่งที่ตั้งใจและเต็มใจที่จะทำเพื่อสังคมและส่วนรวมครับ”