อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
​​​​​​​2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (12)
จันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.

​​​​​​​2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (12)

พระยาทรงฯ และพระประศาสน์ฯ ก็มาเตือนพระยาพหลฯ อีกว่า เหตุการณ์กำลังไม่สู้ดี ถ้าใครมาชวนทำอะไรอย่าทำด้วย หมายความว่าไม่ให้เข้าร่วมมือกับกลุ่มหนุ่ม

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (11)
จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (11)

“พระยามโนปกรณ์นิติธาดา” มีคำสั่งปลด “สี่ทหารเสือ” ออกจากตำแหน่งทางทหารทั้งหมด แต่งตั้งให้พลตรีพระยาพิไชยสงคราม และพันเอกพระยาศรีสิทธิสงคราม กลับเข้ารับราชการที่กองทัพบก

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (10)
จันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (10)

ประเด็นที่น่าสนใจจากแถลงการณ์ฉบับนี้คือในย่อหน้าแรกระบุว่า “สี่ทหารเสือลาออกจากตำแหน่ง รมต.และหน้าที่ราชการทหารด้วย” แต่ย่อหน้าต่อมาระบุเพียง “ลาออกจากตำแหน่ง รมต.”เท่านั้น!!

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (9)
จันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (9)

เมื่อพระยาฤทธิอัคเนย์ ได้แสดงความคิดเห็นออกไปแล้ว พระยาทรงสุรเดชก็พูดขึ้นว่า... “การลาออกก็ขอให้ออกทั้งหมด ออกทุกตำแหน่ง...”

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (8)
จันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (8)

ก่อนปิดสภาผู้แทนราษฎรเล็กน้อย พระยามโนปกรณ์นิติธาดา พระยาฤทธิอัคเนย์ กับพวก เป็นผู้คิดให้หลวงประดิษฐ์มนูธรรม ไปต่างประเทศเพื่อจะล้มล้างรัฐธรรมนูญเสีย

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (7)
จันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (7)

ความแตกแยกจะขยายตัวบานปลายจนนำไปสู่การช่วงชิงอำนาจในผู้ก่อการสายทหาร และการขจัดผู้ที่เป็นเสี้ยนหนามด้วยวิธีการต่างๆ ในที่สุด... โดย “พระยาฤทธิอัคเนย์” เป็น 1 ในเสี้ยนหนามนี้

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (6)
จันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (6)

เหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในคำพิพากษาศาลพิเศษนี้จะนำไปสู่ข้อกล่าวหา“กบฏ”ทั้งต่อพระยาทรงสุรเดช พระยาฤทธิอัคเนย์ หลวงชำนาญยุทธศิลป์ และหลวงรณสิทธิพิชัย ในเวลาต่อมา

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (5)
จันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (5)

กระทั่งในที่สุดการปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475 เมื่อเช้าวันนั้นก็สำเร็จลงตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งไม่มีเหตุการณ์ใดที่ส่อให้เห็นว่า พระยาฤทธิอัคเนย์เป็นผู้ที่ใจคอไม่แน่นอน

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (4)
จันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (4)

มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านได้คัดค้านอย่างรุนแรงในกรณีไม่เห็นด้วยกับวิธีการของคณะปฏิวัติ และด้วยเหตุนี้กระมัง “เขาจึงเห็นว่าเราไม่แน่นอน และควรกำจัดเราเสีย”

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (3)
จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (3)

“พระยาฤทธิฯ คัดค้านขึ้นอย่างรุนแรง เพราะเห็นว่าบรรดาผู้ที่เข้าร่วมงานนั้นเตรียมการกันยังไม่พร้อม และข้อสำคัญคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังประทับอยู่ในพระนคร