เดลินิวส์

คนไทยในออสเตรเลียไฮไลท์

หมวดบทความ: คนไทยในออสเตรเลีย

ข่าวคนไทยในออสเตรเลีย วันที่ 16 กรกฎาคม 2566

การประชุม JATDCC เป็นการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยและออสเตรเลียในระดับคณะกรรมการอำนวยการและประสานงาน โดยมีเสนาธิการทหารเป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมการประชุมฯ

ติดตามเดลินิวส์

สงวนสิทธิ์ 2556 – 2560 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2023

ติดตามเดลินิวส์

© 2022 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด