อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เอ็มอาร์ทีเตรียมลดตั๋วเด็กครึ่งราคา

ปีการศึกษานี้รฟม.เตรียมลดราคาตั๋วเอ็มอาร์ทีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครึ่งราคารับเปิดเทอม จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.

พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการ(บอร์ด)รฟม.เปิดเผยว่าขณะนี้กำลังดำเนินการเจรจาความมือกับบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดหรือบีเอ็มซีแอลในการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินหรือเอ็มอาร์ทีให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองเนื่องจากเศรษฐกิจในช่วงนี้ไม่ค่อยดีนัก และ ช่วยให้ประชาชนหันมาใช้รถขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ในการลดค่าโดยสารนั้นจะทำการลดครึ่งราคาหรือ50%ต่างจากก่อนหน้าที่ที่ลดเพียงแค่10%เท่านั้น ดังนั้นปีการศึกาหน้านี้นี้รฟม.จะดำเนินการลดค่าโดยสารให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสถานศึกษาสำหรับขั้นตอนการใช้สิทธินั้นในการซื้อตั๋วเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินนักเรียนนักศึกษาต้องยื่นใบประจำตัวนักเรียนนักศึกษาทุกครั้งเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามทางรฟม.จะทดลองใช้งานลดหย่อนค่าโดยสารในระยะเวลา 2เดือนครึ่งเพื่อดูการตอบรับพร้อมประเมินความพึงพอใจของกลุ่มนักเรียนอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าเป็นในทิศทางที่ดีจะทำการเจรจากับทางบริษัทเดินรถในการปรับอัตราบัตรค่าโดยสารสำหรับนักเรียนนิสิต นักศึกษา อย่างถาวร.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0