อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

สตง.ติงจัดงานห้ามใช้ดาราโชว์ตัว

4เขตจัดสงกรานต์มั่ว สตง.สั่งกทม.ตรวจสอบความเหมาะสม เหตุจ้างดารา-นักร้องโชว์ตัวใช้งบเว่อร์ อังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 00.17 น.

           รายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากเมื่อเดือน เม.ย.58ที่ผ่านมาที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)ตรวจสอบการจ้างจัดงานมหาสงกรานต์เขตสายไหมประจำปี 2558พบว่าใช้งบมากเกินความจำเป็นและจัดงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานล่าสุดมีการตรวจสอบพบอีก3 เขตคือ เขตบางคอแหลมใช้งบจัดงาน1.49ล้านบาท เขตคลองเตยใช้งบ1.75ล้านบาทและเขตพระโขนง  ใช้งบ 1.16ล้านบาท พบว่าในการจัดจ้างนักแสดงศิลปินที่มีชื่อเสียงเพื่อเข้าร่วมงานเขตละเขตกว่า 100,000บาทซึ่งสตง.เห็นว่าไม่เหมาะสมเป็นการใช้จ่ายงบประมาณแบบไม่ประหยัดเงินงบประมาณไม่รักษาซึ่งวินัยการเงินการคลังอันเป็นเงินของแผ่นดิน เนื่องจากการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ควรเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นนั้นๆและการจัดงานควรเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นอำนาจของกรุงเทพมหานครตามที่กฎหมายกำหนดแต่การจัดหากิจกรรมที่มีดารานักแสดงนักร้องที่มีชื่อเสียงเพื่อเข้าร่วมงานนั้น ไม่ได้แสดงถึงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามหรือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั้นๆแต่อย่างใด สตง.ได้แจ้งไปยังสำนักงานเขตทั้ง3แห่งแล้วและขอให้ กรุงเทพมหานคร(กทม.)ติดตามผลการดำเนินการของทั้ง3 เขตและขอให้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดงานสงกรานต์ของทุกเขต หากพบว่ามีการใช้จ่ายเงินไม่ประหยัดและเกินความจำเป็นขอให้แจ้งให้ทุกเขตพิจารณาทบทวนการใช้จ่ายเงินในทุกโครงการและปรับลดค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี

           ด้านนายสัญญาชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.)กล่าวว่าขณะนี้ ตนได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตโดยเฉพาะ3 สำนักงานเขตที่เกิดปัญหาทำเรื่องชี้แจงถึงการจัดงานและการใช้งบประมาณมายังกทม.เพื่อสอบถามรายละเอียดการใช้งบประมาณว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรก็ตามการจ้างดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงเพื่อมาในงานต่างๆของกทม.ก็ถือเป็นส่วนในงานประชาสัมพันธ์ ที่จะทำให้ประชาชนเกิดความสนใจในงานนั้นๆมากยิ่งขึ้นสามารถกระทำได้ แต่ต้องดูความเหมาะสมวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆด้วยซึ่งตนได้ทำหนังสือกำชับไปยังสำนักงานเขตและหน่วยงานต่างๆของกทม.ให้ใช้งบประมาณทุกด้านอย่างเหมาะสมมากที่สุด

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 745