อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

กทม.ของบ1.9พันล้าน! บำบัด'คลองแสนแสบใส'

ของบรัฐบาล1.9พันล้าน ทำน้ำคลองแสนแสบใส เผยช่วงรามคำแหง-คลองตันเน่าสุด ต้องบำบัดหนัก พฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 01.20 น.

เมื่อวันที่ 10ก.พ. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า จากแผนการพัฒนาปรับปรุงคลองแสนแสบของรัฐบาล ซึ่ง กทม.ได้ดำเนินการจัดทำแผนกรพัฒนาปรับปรุงคลองแสนแสบเสนอต่อรัฐบาล เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการทำงาน โดยแผนการปรับปรุงคลองแสนแสบกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองแสนแสบทั้งสิ้น2 ปี โดยจะมีการปรับปรุงทัศนียภาพริมสองฝั่งคลอง นำกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งน้ำเสีย ขยะลงคลอง และนำมาตรการทางกฎหมายมีจัดการผู้ที่ทำให้คลองเกิดปัญหาเน่าเสีย นอกจากนี้ยังมีต้องดำเนินโครงการต่างๆอีกจำนวน 10โครงการ เพื่อจัดการปัญหาน้ำเสีย และปรับปรุงสภาพพื้นที่แนวคลองแสนแสบอย่างครอบคลุมทั้งหมด อาทิ การฟื้นฟูสภาพน้ำคลองแสนแสบ ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนวิทยุถึงคลองตัน เพื่อส่งเข้าบำบัดที่โรงบำบัดน้ำเสียดินแดง ก่อนปล่อยลงสู่คลอง การก่อสร้างเขื่อนพร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบ โดยโครงการทั้งหมดจะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,871ล้านบาท ซึ่งเมื่อดำเนินเสร็จสิ้น จะช่วยแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแสนแสบได้อย่างมาก

อย่างไรก็ตามด้วยงบประมาณจำนวนมาก ทำให้กทม.ต้องนำเสนอโครงการในการพัฒนาคลองแสนแสบที่สามารถดำเนินการได้เบื้องต้นก่อน คือการพัฒนาสภาพน้ำให้มีความใสสะอาด ไร้กลิ่นเหม็น และมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยจากการสำรวจคลองแสนแสบที่มีคุณภาพน้ำสกปรกมากที่สุด และน้ำส่งกลิ่นเหม็น คือคลองแสนแสบช่วงรามคำแหง-คลองตัน ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ที่มีบ้านเรือนประชาชนอาศัยริมคลองหนาแน่น มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลอง ดังนั้น กทม.จึงจะขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน1,900 ล้านบาท ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริเวณดังกล่าว

นอกจากนี้ กทม.จะดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำถาวร2จุด โดยจุดแรกตั้งแต่ช่วงวัดบำเพ็ญเหนือ-ประตูระบายน้ำมีนบุรี ซึ่งเป็นจุดที่เคยสร้างผลกระทบให้ประชาชนจากปัญหาน้ำกัดเซาะ จากการเดินเรือส่วนต่อขยาย กทม.จึงได้หยุดเดินเรือเพื่อก่อสร้างเขื่อนถาวร ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี57ความยาวประมาณ5กิโลเมตร โดยสร้างทั้งสองฝั่งรวม10.7กิโลเมตร ต้องใช้งบประมาณ519ล้านบาท โดยมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคมปี61ซึ่งเมื่อก่อสร้างเขื่อนถาวรเสร็จสิ้น กทม.ก็จะเริ่มดำเนินการเดินเรือแสนแสบส่วนต่อขยายบริการประชาชนอีกครั้ง และบริเวณช่วงประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขตกทม.ความยาวรวมทั้งสองฝั่ง20กิโลเมตร จะก่อสร้างเป็นเขื่อนถาวรป้องกันน้ำท่วมเช่นกัน โดยจะขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จำนวนประมาณ749ล้าน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในกลางปี59นี้ และใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ4ปี ซึ่งหากแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน และช่วยทำให้คลองแสนแสบเกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้นต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 457