อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

ทุกสถานที่จัดงานสงกรานต์ในกรุงห้ามขายเหล้าเด็ดขาด

สงกรานต์ปี 59 เน้นจัดวิถีไทย 50เขตเมืองกรุงจัดงานในวัด พร้อมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่จัดงานต้องไม่ขายเหล้า พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 02.44 น.

             เมื่อเวลา 11.00น. วันที่ 7เม.ย. นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)เป็นประธานการแถลงข่าวการณรงค์จัดงานสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ปี 2559 โดยมีนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกทม. คณะผู้บริหารกทม. ผู้แทนกระทรงสาธารณะสุข กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน

                นางผุสดีกล่าวว่า ประเพฯสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน และเป็นประเพณีที่ช่วยสร้างสัมพันธ์ให้แก่คนในครอบครัว ชุมชน ได้พบปะ ร่วมกิจกรรมซึ่งกันและกัน ดังนั้นกทม.จึงมุ่งในกรสืบสานประเพณีดังกล่าวให้คงอยู่ โดยมีการจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ในพื้นที่ต่างๆ โดยในปี 2559 กทม.จัดงานภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีไทย สืบสานประเพณีในวัด บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12-14เม.ย. และนอกจากท้องสนามหลวง สำนักงานเขตทั้ง 50เขต ยังร่วมจัดงานเทศกาลสงกรานต์ เขตละ 1วัด เพื่อเป็นการสืบสร้างวัฒนธรรมอันดีงานของไทยอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เทศกาลสงกรานต์ ประชาชนส่วนใหญ่ ร่วมฉลองเทศกาลในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นกทม.จึงต้องมุ่งสร้างสงกรานต์อย่างปลอดภัยแก่ประชาชนมากที่สุด โดยจะดำเนินการควบคุมการจัดงานในพื้นที่จัดงานสงกรานต์ต่างๆ ผ่านมาตรการ 5ป. ได้แก่ ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ปลอดแป้ง ปลอดโป๊ ปลอดแอลกอฮอล์ และประหยัดน้ำ โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จะทำให้ผู้ดื่มขาดสติ และส่งผลต่อความปลอดภัยของทั้งตนเองและผู้อื่นได้ โดยกทม.จะขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่จัดงานสงกรานต์ ทั้งถนนข้าวสาร ถนนสีลม และพื้นที่อื่นๆ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อย่างเด็ดขาด

นางผุสดีกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในช่วงสงกรานต์ ประชาชนจะมีการเดินทางเข้าออกพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนอบอ้าว อาหารที่จำหน่ายในพื้นที่ต่างๆ อาจส่งผลถึงสุขภาพอนามัยประชาชนได้งาน ดังนั้น กทม.จะจัดหน่วยสาธารณสุข สุ่มตรวจคุณภาพอาหาร คุณภาพความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะสถานีขนส่ง ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของมวลชน และสำนักเทศกิจจะร่วมกับเจ้าหน้าทหาร ตำรวจ จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยช่วงสงกรานต์ เพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชน ตั้งแต่วันที่ 11-17เม.ย.นี้ ในพื้นที่เข้าออกเมือง จำนวน 6จุด ได้แก่ 1.หน้าปั๊มน้ำมันพีที ถนนเพชรเกษม ฝั่งขาออก เขตหนองแขม 2.หน้าปั๊มน้ำมันคาร์แท็กซ์ ถนนบรมราชชนนี ฝั่งขาออก เขตทวีวัฒนา 3.หน้าปั๊มน้ำมันเชลล์ ถนนพระราม2 ฝั่งขาออก เขตบางขุนเทียน 4.บริเวณใกล้ร้านเอสบีเฟอร์นิเจอร์ ถนนบางนา ฝั่งขาออก เขตบางนา 5.บริเวณคลังน้ำมัน ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก เขตดอนเมือง และ6.บริเวณทางเข้าสนามบางกอกอารีน่า ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 339