อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

อากาศแปรปรวนไข้เลือดออกระบาดหนัก ลาดพร้าว-จตุจักรเสี่ยงสูง

อากาศแปรปรวนไข้เลือดออกระบาดหนัก ลาดพร้าว-จตุจักรเสี่ยงสูง พลิกจากช่วงต้นปีพื้นที่ย่านฝั่งธนฯแชมป์ อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 00.34 น.

            รายงานข่าวจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.)เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น กทม.จึงต้องทำการเฝ้าระวังโรค และดูแลประชาชน เพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในปี 59 ที่มีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มการระบาดของโรคไข้เลือดออกจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมของเมืองที่เปลี่ยนไป และสภาพอากาศที่มีปรวนแปร ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลให้วงจรชีวิตของยุงลาย เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในพื้นที่ 50 เขต มีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงระดับสูงมาก 10 เขต ได้แก่ 1.ลาดพร้าว 2.จตุจักร 3.ดินแดง 4.วังทองหลาง 5.บางกะปิ 6.สวนหลวง 7.ประเวศ 8.วัฒนา 9.บางพลัด และ 10.ธนบุรี ส่วนพื้นที่ระดับความเสี่ยงสูง 12 เขต ได้แก่ 1.บางแค 2.บางบอน 3.จอมทอง 4.บางกอกน้อย 5.พญาไท 6.ราชเทวี 7.ห้วยขวาง 8.บางซื่อ 9.บางเขน 10.สะพานสูง 11.บึงกุ่ม และ 12.พระโขนง ส่วนพื้นที่อื่นๆ มีความเสี่ยงระดับปานกลางและความเสี่ยงน้อย

            รายงานข่าวกล่าวต่อว่า ข้อมูลจากสำนักอนามัยในปี 59 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวนกว่า 2,227ราย แต่ยังไม่มีจำนวนผู้เสียชีวิต ซึ่งกลุ่มที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกมากที่สุด ยังคงเป็นกลุ่มวัยรุ่น อายุตั้งแต่ 20-24ปี ทั้งนี้เขตพื้นที่ที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดในปี59 ขณะนี้ ได้แก่ 1.เขตภาษีเจริญ มีผู้ป่วยแล้วจำนวน 101ราย 2.เขตบางกอกน้อย มีผู้ป่วยแล้วจำนวน 78ราย และ3.เขตบางกอกใหญ่ มีผู้ป่วยแล้วจำนวน 43ราย  ทั้งนี้จากสถิติในปีผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปี 59 จะพบว่า เขตพื้นที่ ที่พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งธนบุรี ซึ่งจากการวิเคราะห์ สภาพพื้นที่ พบว่า พื้นที่ฝั่งธนฯส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ลุ่ม มีคลองซอยสายต่างๆจำนวนมาก จึงเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายได้อย่างมาก อีกทั้งพื้นที่มีการเข้าออกของประชาชนสู่จังหวัดข้างเคียงจำนวนมาก จึงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยในพื้นที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา กทม. จึงได้พยายามวางแนวทางป้องกันโรค โดยลงพื้นที่รณรงค์เรื่องไข้เลือดออกกันอย่างเข้มข้น  พร้อมทั้งการร่วมมือกันระหว่าง กทม.กับจังหวัดปริมณฑลในการติดตามผู้ป่วยที่เดินทางข้ามจังหวัด อีกทั้งยังมีการเดินหน้าฉีดพ้นสารป้องกัน และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 752