อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

จัดกิจกรรม" Gen Z Strong Together ไม่สูบบุหรี่ "รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

กทม.จัดกิจกรรม " Gen Z Strong Together ไม่สูบบุหรี่ " รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 59 เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้วัยรุ่น ลดนักสูบหน้าใหม่ อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.55 น.

รายงานข่าวแจ้งว่า เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก กลุ่มป้องกันการติดยาเสพติด สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร(กทม.)  เตรียมจัดกิจกรรม " Gen Z Strong Together ไม่สูบบุหรี่ " ในวันที่ 1 มิ.ย.2559 ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อมบีทีเอส สยามสแควร์วัน เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลกที่ตรงกับวันที่ 31 พ.ค.

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "กรุงเทพฯ สดใส ไร้ควันบุหรี่"  สำหรับคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2559 " ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค "  GET READY FOR PLAIN PACKAGING" นอกจากนี้ในวันที่ 31 พ.ค. ซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทางโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ศูนย์สาธารณสุข และสำนักงานเขตทั้ง 50  เขต จะมีการจัดงานหรือจัด รณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบจากการสูบบุหรี่ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการรณรงค์ให้กลุ่มเด็ก เยาวชนและประชาชน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ สร้างกระแสให้สังคมได้ตระหนักถึงอันตรายของการได้รับควันบุหรี่ โดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะ พร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่คิดจะเลิกสูบบุหรี่ โดยถือฤกษ์วันที่ 31 พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่  เป็นการเริ่มต้น

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า จากข้อมูลการสำรวจสถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทยในช่วง 24 ปี ตั้งแต่ปี 2534-2558 พบว่าจำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงจาก 12.2 ล้านคน ในปี 2534 เป็น 10.9 ล้านคน ในปี 2558 ในจำนวนนี้พบว่าเป็นกลุ่มอายุ 15-18 ปี   ถึง 3.1 แสนคน  ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่น หากช่วยกันปกป้องกลุ่มนี้จากการเริ่มสูบบุหรี่ได้สำเร็จ จะสามารถลดนักสูบหน้าใหม่ได้ถึงร้อยละ 90 แต่จากผลสำรวจยังพบว่ามีการลดลงที่ไม่ชัดเจน เพราะยังมีสิ่งเร้า ดึงดูดใจให้สูบ   ทั้งนี้จากข้อมูลของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แจ้งว่า ปัจจุบัน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ใช้มากว่า 20 ปี ยังล้าสมัยและมีช่องโหว่ที่ทำให้ธุรกิจยาสูบใช้เป็นเครื่องมือในการขยายธุรกิจมาโดยตลอด จึงจำเป็นต้องมี พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เพื่อให้มีมาตรการปกป้องเด็กจากการเข้าถึงบุหรี่ เช่น การห้ามแยกซองบุหรี่ขายเป็นมวน เป็นต้นคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น