อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ระวังอากาศเปลี่ยนยุงชุม

ระวังอากาศเปลี่ยนยุงชุม กทม.เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก พุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.50 น.

       นพ.ชวินทร์ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัยเปิดเผยว่า จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกทำให้ขณะนี้สภาพอากาศในหลายๆพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันบางจุดมีความร้อนชื้นบางจุดเกิดฝนตกซึ่งมีผลต่อการเพิ่มจำนวนของยุงโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯซึ่งสภาพพื้นที่มีปัจจัยเสี่ยงเอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเช่น แหล่งน้ำขัง แหล่งน้ำเน่าเสียท่อระบายน้ำอุดตัน พื้นที่รกร้างโดยขณะนี้ประชาชนอาจรู้สึกได้ว่ายุงมีจำนวนมากขึ้น โดยยุงดังกล่าวส่วนมากจะเป็นยุงรำคาญซึ่งกัดเจ็บ แต่ไม่ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นยุงชนิดใดประชาชนก็ควรร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่พันธุ์ของยุงมากยิ่งขึ้นโดยยุงรำคาญมักชอบอาศัยและแพร่พันธุ์ในแหล่งน้ำสกปรกมีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีการแก้ปัญหาคือจะต้องดูแลระบบท่อน้ำทิ้งในบ้านไม่ให้อุดตันการขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตันการใส่สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงกำจัดขยะ โดยให้เกิดการไหลเวียนของน้ำส่วนบยุงลาย จะชอบอาศัยและแพร่พันธุ์แหล่งน้ำนิ่งและใส ซึ่งการแก้ปัญหาจะต้องไม่ปล่อยให้มีน้ำขังในจุดใดๆส่วนภาชนะที่ใส่น้ำต่างๆในปี 58กรุงเทพฯมีผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกจำนวนถึง28,752รายซึ่งถือเป็นจำนวนมากอับดับที่5ของประเทศแต่ในปี 59ด้วยมาตรการดูแลพื้นที่ต่างอย่างเข้มข้นทำให้ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯลดลงเหลือเพียงกว่า7,482รายเท่านั้นและกทม.ยังคงมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อไปอย่างต่อเนื่อง.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 11