อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ผ่าตัดผ่านกล้องรพ.เจริญกรุงประชารักษ์ติดที่หนึ่งของประเทศ

ติดที่หนึ่งของประเทศผ่าตัดผ่านกล้องรพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กทม.รุกเดินหน้าพัฒนาคุณภาพรพ.ในสังกัด ศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.57 น.

           เมื่อวันที่16ก.พ. พล.ต.อ.อัศวินขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)กล่าวในการเป็นประธานแถลงความสำเร็จศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร(BMEC)โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สังกัดกทม.ซึ่งได้การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของของสมาคมผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกว่า ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้มีการพัฒนาความรู้เทคนิคที่เกี่ยวกับการตรวจรักษาผ่าตัดผ่านกล้องมาอย่างยาวนานโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2537จนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า20ปีสามารถตรวจรักษาและทำการผ่าตัดผ่านกล้องได้ในสาขาต่างๆเช่นศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรมอายุรกรรม และศัลยกรรมกระดูกโดยในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยเข้ามาตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องมากกว่าปีละ1,300รายทั้งนี้ถือเป็นศูนย์ในระดับเชี่ยวชาญระดับสูงมีการรักษาผ่าตัดเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชแบบรูเดียว(Singleport surgery) การพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชแบบไร้แผลจนทำให้ศูนย์BMECมีหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องซึ่งมีแพทย์และพยาบาลจากทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรมไปแล้วจำนวนมากซึ่งในประเทศไทยนั้นมีศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดผ่าตัดกล้องทางนรีเวชกรรมเพียง 3แห่งเท่านั้นนอกจากที่นี้ก็คือที่โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลราชวิถี ปัจจุบันศูนย์ฯได้ขยายความร่วมมือด้านการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องไปยังประเทศเพื่อนบ้านและอยู่ระหว่างการก่อสร้างห้องผ่าตัดอัจฉริยะเพื่อประโยชน์ในการการเรียนการสอนด้านการผ่าตัดผ่านกล้องระหว่างประเทศการก่อสร้างห้องฝึกผ่าตัดสัตว์ทดลองและยังมีการเขียนตำราคู่มือผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชกรรมซึ่งจะทำให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพฯและทั่วประเทศได้รับการรักษาที่ดียิ่งขึ้นไปและกทม.ก็จะมุ่งพัฒนาคุณภาพทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกทม.ต่อไปให้มากยิ่งขึ้น
          นพ.สุกิจศรีทิพยวรรณผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์กล่าวว่าปัจจุบันศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลของสมาคมผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นโรงพยาบาลแห่งที่สองในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันดังกล่าวเป็นส่วนที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกทม.ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องได้ในราคาที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 30,000-40,000บาทซึ่งการผ่าตัดผ่านกล้องนั้นจะใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นไม่เกิน 4วันจะทำให้ผู้ป่วยมีการฟื้นตัวได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าการผ่าตัดในรูปแบบอื่นๆ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 117