อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

งดการพักค้างสนามม้านางเลิ้ง ตั้งแต่ 1 มี.ค. เป็นต้นไป

กทม.จัดรถบริการรับประชาชนเข้าชมนิทรรศการฯ หลังกราบพระบรมศพเรียบร้อยแล้ว งดการพักค้างสนามม้านางเลิ้ง ตั้งแต่ 1 มี.ค. เป็นต้นไป ศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.24 น.

    พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในขณะนี้พบว่าการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพใช้เวลาไม่นานนัก และมีประชาชนรอคอยในเต็นท์พักคอยเป็นจำนวนน้อย ซึ่งยอดรวมของผู้เข้ากราบในแต่ละวันยังไม่ได้น้อยลง แต่อย่างใดยังคงมีประชาชนเดินทางมาวันละกว่า 30,000 คนทุกวัน แต่เนื่องจากการบริหารจัดการคิว ณ ท้องสนามหลวง และการจัดคิวเข้ากราบถวายบังคมของสำนักพระราชวังเป็นระบบมากขึ้น ประกอบกับมีการจัดอาคารนิทรรศการให้ประชาชนได้เข้าชมจึงทำให้ประชาชนรอคอยคิว ณ เต็นท์พักคอยไม่นานนัก อย่างไรก็ตามสำหรับประชาชน ผู้สูงอายุ และพระภิกษุสงฆ์ ที่กราบถวายบังคมพระบรมศพเรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์จะเข้าชมอาคารนิทรรศการ สามารถรอขึ้นรถบริการซึ่งจัดไว้เพื่ออำนวยความสะดวก ณ บริเวณประตูเทวาภิรมย์ เพื่อเดินทางมายังอาคารนิทรรศการได้

    ทั้งนี้การถอนเต็นท์ของผู้ประกอบการอาหารภายในท้องสนามหลวง และมีหน่วยงานราชการหมุนเวียนมาให้บริการจัดอาหาร เครื่องดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพแทนนั้น การดำเนินการดังกล่าวแต่ละหน่วยงานไม่ได้มีการใช้งบประมาณของรัฐเป็นจำนวนมากตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด เครื่องประกอบอาหารทั้งหมด อาทิ อาหารสด และเครื่องปรุง ได้รับบริจาคมาจากหน่วยงานภาคเอกชนและจิตอาสา สำหรับ  โรงประกอบอาหารก็ยังคงอยู่ เพียงแต่ต้องย้ายเต็นท์ออกไปตั้งรอบนอกของสนามหลวงเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดของพื้นที่ และเพื่อให้การดูแลต้นมะขามภายในท้องสนามหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ภายหลังการเข้าบริหารจัดการระบบการประกอบการอาหารพบว่าจำนวนขยะในท้องสนามหลวงซึ่งเดิมมีมากกว่าวันละ 100 ตัน เหลือเพียงวันละ 15 ตันเท่านั้น หลังจากนี้กรุงเทพมหานครตั้งเป้าจะลดปริมาณขยะในท้องสนามหลวงให้เหลือวันละ 10 ตันต่อไป
 
            พล.ต.ท.อำนวยยังกล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 60 เป็นต้นไปจะงดการเข้าพักค้าง ณ สนามม้านางเลิ้ง เนื่องจากต้องใช้สนามม้านางเลิ้งเป็นจุดจอดรถของประชาชน และคณะที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเข้าดูแลพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนต่อไป อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครยังคงให้บริการพักค้างสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนา ณ บ้านอุ่นใจและศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เหมือนเช่นเดิม.
         

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 8