อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

หมอ-พยาบาลขาดแคลน กทม.รับสมัครหลายอัตรา

หมอพยาบาลขาดแคลน กทม. เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหลายอัตรา จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 12.20 น.

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากที่ปัจจุบันภารกิจการดูแลด้านสุขภาพ การสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์ของ กทม.เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่างๆมีมากขึ้นตามจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งรวมไปถึงประชากรแฝง แรงงานต่างด้าวด้วยนั้น ทำให้อัตรากำลังบุคคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนทั้งในส่วนของงานของสำนักการแพทย์ที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสังกัด กทม. และสำนักอนามัยที่รับผิดชอบศูนย์สาธารณสุขทั่วกรุงเทพฯ โดยได้มีการขอจัดสรรอัตรากำลังได้มาเพิ่มกว่า 900 อัตราเพื่อให้การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายงานข่าวแจ้งว่า ล่าสุด กทม.ได้เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสังกัดกทม. รวม 85 อัตรา อาทิ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 4 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จํ15 ตําแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 18 ตําแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 10 ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการจํานวน 30 ตําแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ  4 ตําแหน่ง สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน- เลขานุการ สํานักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง สอบถามโทร 0-2245-2615 วันที่ 25 เม.ย. – 17 พ.ค.นี้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 2.36K