อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ร้องไม่เลิกทางริมเจ้าพระยาเล็งขอความเมตตาจากศาล

ร้องไม่เลิกทางริมเจ้าพระยาเล็งขอความเมตตาจากศาล อังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.20 น.

นายยศพล บุญสม ผู้ก่อตั้งกลุ่มFriend of the river และตัวแทนกลุ่มสมัชชาแม่น้ำ ซึ่งเป็นกลุ่มการคัดค้านโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดเผยว่า จากแนวทางโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยการก่อสร้างทางเดินริมแม่น้ำระยะทาง 2ฝั่งตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงสะพานพระราม7ระยะทางรวม 14กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างการจัดทำร่างทีโออาร์ โดยวางแนวทางการหาผู้รับจ้างในเดือนเม.ย.60 และจะเริ่มการก่อสร้างในเดือนก.ค.60นั้น การดำเนินโครงการดังกล่าว ถือเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิของประชาชนและเป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอน ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าให้สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งด้านผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม และวิศวกรรมรวมในการพิจารณาแบบก่อสร้าง แต่ในข้อเท็จจริง กทม.ไม่ให้ให้โอกาสสมาคมวิชาชีพดังกล่าว มีส่วนร่วมในขั้นตอนดำเนินการใดๆทั้งสิ้น ซึ่งตามข้อกังวลของภาคประชาชนนั้น การสร้างทางขนาดกว้างกว่า 10เมตร ถือเป็นการทำลายแม่น้ำสายหลักของชาติในทุกมิติ ทั้งภูมิทัศน์ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต การเดินเรือ การท่องเที่ยว ระบบนิเวศน์และอาจส่งผลต่อด้านชลศาสตร์ ที่ทำให้เกิเดปัยหาในการระบายน้ำต่อไปได้
นายยศพลกล่าวต่อว่า ตนไม่เข้าใจในการดำเนินโครงการที่รัฐบาลและกทม.รวบรัดทำงาน โดยไม่ฟังข้อคิดเห็นของประชาชนใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งผู้ดำเนินโครงการอย่างกทม. และผู้ศึกษา ยังบิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่สามารถตอบคำถามสังคมได้ว่าการดำเนินโรงการจะเกิดผลประโยชน์ในด้านใดอย่างชัดเจน เนื่องจากไม่มีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และความคุ้มทุนของโครงการ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการดำเนินงานไม่ครอบคลุม ไม่รอบด้าน ริดรอนสิทธิของทั้งประชาชนในพื้นที่และประชาชนผู้อื่นซึ่งถือเป็นเจ้าของแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกัน ดังนั้นก่อนดำเนินโครงการต่อไปนั้น ขอเรียกร้องให้ กทม.เปิดเวทีสาธารณะ เพื่อชี้แจงข้อมูลที่แท้จริง ว่าการนำเสนอข้อคิดเห็นของประชาชนในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นไปแล้วจำนวน 3ครั้งนั้น มีการปรับปรุง หรือแก้ไขใดๆตามข้อคิดเห็นบ้างหรือไม่ อีกทั้ง กทม.ควรนำแบบก่อสร้างมาเปิดเผยต่อสาธารณะชน ซึ่งที่ผ่านมานั้น ภาคประชาชนต้องการรับทราบข้อมูล แต่ถูกภาครัฐปฏิเสธมาโดยตลอด ทั้งนี้ หากภาครัฐยังไม่มีการชี้แจงข้อมูลใดๆ กลุ่มสมัชชาแม่น้ำจะร่วมกับสมาคมวิชาชีพฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อระงับการดำเนินโครงการต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    90%
  • ไม่เห็นด้วย
    10%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 17