อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เร่งจับปรับทิ้งขยะลงคลองโทษสูงปรับเป็นหมื่น

เร่งจับปรับทิ้งขยะลงคลองโทษสูงปรับเป็นหมื่น หน้าร้อนน้ำลดขยะลอยฟ่อน พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.43 น.

นางสมพงษ์เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำเปิดเผยว่าในช่วงฤดูแล้งซึ่งระดับน้ำในคลองต่างๆจะลดน้อยลงโดยเฉพาะในคลองสายรองที่จะไม่มีการควบคุมระดับน้ำเพื่อใช้ในการสัญจรทางเรือดังเช่นคลองสายหลักเมื่อน้ำในคลองลดน้อยลงทำให้ไม่สามารถใช้เรือเข้าจัดเก็บขยะได้ดังนั้นบางคลองในขณะนี้ประชาชนจึงอาจเห็นว่ามีปริมาณขยะลอยเกลื่อนจำนวนมากอย่างไรก็ตามปัญหาการทิ้งขยะลงคลองถือเป็นปัญหาสำคัญที่กทม.พยายามดำเนินการแก้ไขมาต่อเนื่องซึ่งการจัดเก็บขยะในคลองถือเป็นหน้าที่หลักของสำนักการระบายน้ำที่ต้องวางแผนการจัดเก็บทุกวันจากคลองกว่า1,000คลองจัดเก็บขยะได้วันละประมาณ10ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะเป็นประเภทถุงพลาสติกที่นอนหมอนมุ้ง และเศษขยะชิ้นใหญ่ต่างๆจะไหลมาอุดตันที่ประตูระบายน้ำที่มีกว่า170แห่งทั่วพื้นที่โดยคลองที่มีขยะมากคือคลองพระโขนง คลองลาดพร้าวคลองพระยาราชมนตรี ทั้งนี้ได้ประสานสำนักงานเขต50เขตพื้นที่ตรวจสอบดูแลคลองต่างๆและดำเนินการตามกฎหมายโดยการทิ้งขยะเป็นความผิดตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้จะมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน2,000บาทส่วนการเทหรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอยน้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ำมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน10,000บาท 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 110