อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ยันสตรีทฟู้ดยังอยู่ "ข้าวสาร"-"เยาวราช"โฉมใหม่ได้เห็นปลายปี

เร่งวางแผนจัดข้าวสาร เยาวราชเป็นสตรีทฟู้ด ปลายปีนี้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลง ส่วนหาบเร่ย่านอื่น ทำประชาชนเดือดร้อนก็ต้องยกเลิก เล็งบางลำพูเป็นจุดต่อไป พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 11.58 น.

เมื่อวันที่ 20เม.ย. นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)กล่าวถึงการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯว่า จากที่กทม.ดำเนินการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้ปัจจุบันพื้นที่ทางเท้าส่วนใหญ่ที่ได้รับการจัดระเบียบ ยกเลิกการค้าไปแล้ว เกิดความเป็นระเบียบร้อย สะอาด ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการจัดระเบียบของกทม.นั้น จะดูความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งในหลายๆพื้นที่ที่เป็นจุดหนาแน่น มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีประชาชนสัญจรจำนวนมาก ก็ต้องมีการยกเลิกการค้าขายบนทางเท้าทั้งหมดเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ ดังเช่นบริเวณแยกราชประสงค์ สยามสแควร์ ประตูน้ำ ซึ่งการจัดระเบียบเป็นการยกเลิกแผงค้าบนทางเท้าทั้งหมด แต่สำหรับพื้นที่เยาวราช และถนนข้าวสาร กทม.มีแนวทางการจัดระเบียบให้เป็นถนนสตรีทฟู้ดถือเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวนิยมมารับประทานอาหารริมทาง สร้างรายได้ให้แก่เมืองจำนวนมาก ดังนั้นพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี จึงให้แนวทางกทม. ในการดูแลพื้นที่เป็นพิเศษ และจัดระเบียบพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความเหมาะสม

นายวัลลภกล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการจัดระเบียบถนนเยาวราชและข้าวสารกทม.วางแนวทางการดูแล สุขอนามัยด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งการค้าขายอาหารริมทาง จะต้องมีการควบคุมดูแลให้เหมาะสม โดยผู้ค้าอาหารจะต้องผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารทั้งหมด และกทม.การจะมีการกำหนดเวลาค้าขาย จัดสรรพื้นที่ค้าที่เหมาะสมไม่กระทบต่อการจราจร และต้องไม่มีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ซึ่งการค้าทั้ง 2ถนน จะอนุญาตให้ผู้ค้าเก่าที่มีบัญชีการค้ากับกทม.เท่านั้น โดยไม่มีการเพิ่มจำนวนผู้ค้าให้มากขึ้นอีก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแนวทางจัดระเบียบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะเร่งเสนอผู้ว่าฯกทม.เพื่ออนุมัติแผนจัดระเบียบอีกครั้ง โดยตนคาดว่า ทั้งถนนเยาวราชและข้าวสาร จะมีการจัดระเบียบและเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงภายในปลายปี60นี้ ทั้งนี้กทม.ขอยืนยันว่า แนวทางการจัดระเบียบที่กำหนดนั้น ดูตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ซึ่งการจัดระเบียบยกเลิกแผงค้าทั้งหมดทั่วทั้งกรุงเทพฯให้เท่าเทียมกันนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะจะกระทบต่อด้านการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆ โดยพื้นที่ที่มีการจัดระเบียบไปแล้วจะมาอ้างการเป็นสตรีทฟู้ดและกลับมาตั้งวางแผงค้าอีกก็ไม่ได้เช่นกัน ทุกพื้นที่ต้องดูตามบริบทที่แท้จริง  ซึ่งการจัดระเบียบที่ผ่านมา กทม.ยกเลิกจุดผ่อนผันไปในพื้นที่กลางเมืองและพื้นที่ที่สร้างผลกระทบกับประชาชนจำนวนมาก แต่หากเป็นพื้นที่ซอยย่อยต่างๆ ที่ค้าขายกันอยู่นั้น ก็ไม่มีการยกเลิก แต่เป็นการจัดระเบียบให้เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนยังสามารถหาซื้อสินค้าต่างๆได้ตามวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ โดยขณะนี้ จุดใหญ่ๆที่เป็นจุดผ่อนผันนั้น มีการยกเลิกเกือบทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงบริเวณย่านบางลำพูเท่านั้น ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ต้องวางแผนการจัดระเบียบต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับภาพรวมการจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้าทั่งกรุงเทพฯ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2557 ถึงปัจจุบัน กทม.ได้ทำการจัดระเบียบไปแล้วรวม 76จุด ใน 25เขต โดยมีการยกเลิกผู้ค้าไป 16,317 ราย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 23