อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ฝึกตร.ช่างประจำทุกสน.ทั่วกรุง ลดจราจรติดขัดจากรถเสีย

บก.จร.จัดฝึกตำรวจช่างมีประจำทุกสน.ทั่วกรุงลดการจราจรติดขัดจาก”รถเสีย” จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 08.33 น.

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผู้บังคับการตำรวจจราจร(ผบก.จร. ) กล่าวว่า ขณะนี้กองบังคับการตำรวจราจร( บก.จร.)ได้ขอความร่วมมือกับบริษัทเอกชนให้เข้ามาดำเนินการสอนและฝึกอบรมตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริในการซ่อมรถเพื่อช่วยเหลื อประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนกรณีรถเสีย จอดกีดขวางการจราจรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจราจรโครงการพระราชดำริ มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะมีโครงการให้ตำรวจราจร 88 สน.ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจราจมาเข้าร่วมอบรมและฝึกซ่อมเครื่องยนต์ เพื่อที่จะได้เข้าช่วยเหลือรถกรณีที่รถไปเสียในพื้นที่ของตนเอง เพราะปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจราจรที่สามารถซ่อมรถได้มีเพียงตำรวจราจรโครงการพระราชดำริ สังกัดบก.จร.เพียงหน่วยเดียวเท่านั้น ซึ่งแต่ละครั้งที่ได้รับแจ้งจะต้องใช้เวลาเดินทางไปนานกว่าจะถึงจุดเกิดเหตุ ทำให้รถที่จอดเสียในเส้นทางนั้นได้ส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรเป็นเวลานาน หรือบางครั้งสน.ท้องที่จะต้ องโทรเรียกช่างซ่อมรถซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องให้เจ้ าหน้าที่ตำรวจราจรเข้ามาเรียนและฝึกอบรมเพื่อพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชน โดยหากมาเรียนแล้วจะมีการทำบัญชีรายชื่อว่าเจ้าหน้าที่ คนใดเป็นผู้ร่วมโครงการ และเมื่อเกิดเหตุจะได้โทรแจ้งให้เข้ามาตรวจสอบรถจอดเสียเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น

ทั้งนี้กรณีรถเสียบนท้องถนนปัจจุบันถือว่าเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่กรุงเทพหมานคร ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุช้าและเคลื่อนย้ายรถให้พ้นกีดขวางช้าก็จะส่งผลให้รถติดเป็นวงกว้างมากขึ้น.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 177