อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

กลางวันต้องไม่เห็นรถวิ่งเก็บขยะถนนหลักต้องเอี่ยมก่อนตี5ครึ่ง

กลางวันต้องไม่เห็นรถวิ่งเก็บขยะถนนหลักต้องเอี่ยมก่อนตี5ครึ่ง จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.35 น.

         นายจักกพันธุ์ ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)เปิดเผยว่าจากที่เกิดปัญหาขยะอุดตันท่อระบายน้ำและมีประชาชนร้องเรียนถึงปัญหาขยะตกค้างตามพื้นที่ต่างๆนั้นโดยจากข้อมูลสายด่วนกทม.1555 ปีนี้มีร้องเรียนมากว่า100ครั้งจึงได้สั่งการให้ฝ่ายรักษาความสะอาดทั้ง50เขตปฎิบัติตามมาตรการจัดเก็บขยะในพื้นที่กรุงเทพฯอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ดังนี้ 1.ในถนนสายหลักจะต้องเก็บขยะให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา05.30น.และหลังจากเวลาดังกล่าวรถจัดเก็บขยะจะต้องไม่ออกมาวิ่งบนถนนสายหลักซึ่งจะสร้างผลกระทบต่อปัญหาการจราจร2.ในถนนสายรองทุกสำนักงานเขตต้องทำการจัดเก็บขยะทุกวันไม่ให้มีการตกค้างโดยวางแผนการจัดเก็บที่เหมาะสม 3.ในพื้นที่ตลาดสดเป็นพื้นที่ที่มีขยะจำนวนมากและส่วนใหญ่เป็นขยะเน่าเสียต้องทำการจัดเก็บขยะทุกวัน 4.การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ให้จัดเก็บในวันอาทิตย์โดยมีการจัดรถขนาดใหญ่และแจ้งประชาสัมพันธ์ตามชุมชนต่างๆเพื่อนัดเวลาจัดเก็บ5.ทุกเขตต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงเวลาการนำขยะมาตั้งวางเพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่กำหนดตั้งแต่เวลา20.00-03.00น.และประชาชนสัมพันธ์ถึงวันเวลาการจัดเก็บขยะประเภทอื่นๆที่ชัดเจน
6.รณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไปเพื่อให้สามารถจัดเก็บได้อย่างสะดวก7.จัดระบบเก็บขยะอันตรายในวันที่1และ15ของทุกเดือนในการจัดเก็บขยะโดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบมากยิ่งขึ้น8.รถจัดเก็บขยะต้องมีตาข่ายคลุมเพื่อป้องกันขยะตกหล่นสร้างอันตรายต่อประชาชน9.ในจุดที่มีหาบเร่แผงลอยต้องมีการกำชับให้เก็บขยะหลังการค้าขายอยู่เสมอ10.จัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการเข้าจัดเก็บขยะหากมีการตกค้างมีประชาขนร้องเรียนเข้ามา11.บังคับใช้กฎหมายหากประชาชนนำขยะมาทิ้งในพื้นที่รกร้างและพื้นที่สาธารณะอื่นๆอย่างจริงจังทั้งนี้มาตรการดังกล่าวทั้ง50สำนักงานเขตต้องดำเนินการใยรูปแบบเดียวกันให้เกิดผลสำเร็จเพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างสร้างความสกปรกต่อพื้นที่และส่งผลให้เกิดขยะอุดตันตามท่อระบายน้ำต่างๆ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 16