อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

ปรับโฉมคลองโอ่งอ่างเสร็จปี61

ปรับโฉมคลองโอ่งอ่างเสร็จปี61 พร้อมอนุรักษ์สะพานประวัติศาสตร์5แห่ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ย่านเกาะรัตนโกสินทร์ อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 14.59 น.

รายงานข่าวแจ้งว่าสำนักการระบายน้ำ(สนน.)กรุงเทพมหานคร(กทม.)เปิดประกวดราคาหาเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง จากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ งบประมาณรวมทั้งเนื้องานของการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)และการประปานครหลวง(กปน.)รวม 379.6 ล้านบาท หลังจากที่รัฐบาลและกทม.มีนโยบายจัดระเบียบรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้างบริเวณสะพานเหล็กและมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ บริเวณคลองโอ่งอ่างให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลองโอ่งอ่างเสร็จแล้ว  จึงเสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่างจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการระบายน้ำและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำให้น้ำในคลองมีคุณภาพดีขึ้น  รวมถึงการพัฒนาคูคลองให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามและสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์คลองเพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางในการท่องเที่ยวทางน้ำบริเวณคลองโอ่งอ่างให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม  เนื่องจากคลองโอ่งอ่างเป็นโบราณสถานระดับชาติซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรที่ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

ิอย่างไรก็ตามในโครงการดังกล่าว จะมีการปรับเนื้องานจากการก่อสร้างกำแพงกันดินและปรับปรุงทางเดินเขื่อน ค.ส.ล.เป็นการงานก่อสร้างเขื่อนและระบบรวบรวมสาธารณูปโภค ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำด้วย  โดยงานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดริมคลองความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร  มีการปรับปรุงสะพานข้ามคลองโอ่งอ่างซึ่งเป็นสะพานที่มีคุณค่าประวัติศาสตร์ ก็จะปรับปรุงให้สวยงามและแข็งแรง โดยคงรูปลักษณ์ทางศิลปกรรมสถาปัตยกรรมเช่นเดิม จำนวน 5 แห่งได้แก่  สะพานดำรงสถิต  สะพานภาณุพันธ์ สะพานหัน  สะพานบพิตรพิมุข และสะพานโอสถานนท์  ซึ่งการก่อสร้างเขื่อนทำให้เนื้องานเพิ่มเติมจึงใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1 ปีเพิ่มจากเดิมคือ 8เดือนโดยคาดว่าจะได้ตัวผู้รับเหมาและเริ่มการก่อสร้างได้ภายในปี60นี้แล้วเสร็จในปี61.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 8